Toolkit voor clubs pagina 2

Mogelijke activiteiten voor fotoclubs.

Club: AFV Blerick

Activiteit: foto opdracht

onderwerp: Maak een foto zoals we er nog nooit een zagen

aantal deelnemers: mentoraat

doel: uitdaging voor de creatievelingen die dat willen worden.

resultaat: niet bekend

Club: Foto Werkgroep Ommoord

Activiteit: fotobespreken

onderwerp: ‘Het Lagerhuis’ (gebaseerd op het discussieprogramma van de televisie.)

aantal deelnemers: alle clubleden

Omschrijving: Een van de leden zet zijn foto op de bok en deponeert zijn standpunt/stelling met betrekking tot deze foto. Bij voorbeeld: de foto heeft een slechte beoordeling gehad of is niet begrepen. Alle aanwezige fotoclubleden verdelen zich dan in twee kampen (mee eens c.q. niet mee eens). Tijdens de discussie kan het aantal voor- en tegenstanders wijzigen waardoor het inzicht van zowel de fotograaf als de discussierende leden verandert en wellicht verhelderend werkt.

doel: een levendige en diepgaande discussie over alle aspecten van de foto en de stelling van de fotograaf.

resultaat:

Op onze club zijn dit zeer leerzame avonden waarnaar uit gekeken wordt. Dit programmaonderdeel is een van de meest succesvolle avonden van de laatste 2 jaar op onze club.

Club: Fotoclub Veghel

Activiteit: fotobespreken

onderwerp: positief/negatief

aantal deelnemers: hele club

Omschrijving: We verdelen de zaal door twee-en. De ene groep MOET positieve opmerkingen plaatsen over de foto en de andere groep kritische (natuurlijk positief geformuleerd). De coördinator zorgt dat iedereen aan de beurt komt en wisselt positief of negatief af en toe om.

Doel: betere fotobespreking

resultaat: reguliere clubavonden met meer plezier – en betere input voor de maker – doorbrengen.

Club: Fotoclub Veghel

Activiteit: foto bespreken

onderwerp: Emotiekaarten

aantal deelnemers: hele club

omschrijving: We spreiden een aantal foto’s uit en verdelen een stapel kaarten met emoties over de leden. Alle leden moeten hun kaartje neerleggen bij een foto, die volgens hen bij de foto pas. Daarna lopen we de foto’s langs en bespreken deze ahv de kaartjes die er bij liggen. Degenen die de kaartjes erbij hebben gelegd moeten dit beargumenteren.

Doel: betere fotobespreking

resultaat: reguliere clubavonden met meer plezier – en betere input voor de maker – doorbrengen.

Club: Fotoclub Veghel

Activiteit: foto bespreken

onderwerp: banner 4 pijlers

aantal deelnemers: hele club

omschrijving: banner met 4-pijlers van de fotobespreking erop. Deze banner is in Brabant al wat verspreid en wordt nu nog tijdens de cursus gebruikt.

doel: 4 pijlers redelijk te bewaken en weten wat hun inhoud ongeveer is. De bedoeling is natuurlijk dat dit redelijk subtiel naast het podium staat, als een soort spiekbriefje, zonder te stimuleren dat de stappen te rechtlijnig en “schools” worden doorlopen.

Resultaat: bespreking via de 4-pijler methode

Club: Fotokring De Liemers

Activiteit: leren

onderwerp: Summer School

aantal deelnemers: 12

locatie: thuis

omschrijving: In de zomermaanden, waarin het clubgebeuren doorgaans stil ligt, houdt Fotokring De Liemers haar Summer School. In een andere setting (bij een van de leden thuis) wordt gewerkt aan een onderwerp dat doorgaans buiten de aandacht van de “gemiddelde” amateurfotograaf ligt. In 2014 stond de fotografie van Stephen Shore centraal: wat kenmerkt deze fotograaf, welke plaats heeft hij in de fotogeschiedenis, wie zijn zijn navolgers. De eerste avond werd vooral besteed aan introductie van Shore, het bediscussiëren van de huiswerkopdracht en bespreken van de nieuwe opdracht en de tweede en laatste avond werden besteed aan het bespreken van de eigen resultaten. In de tussenliggende periode waren er wekelijks tips, links naar films (zoals uitleg over de werking van de technische camera) en aanvullende literatuur.

doel: verdiepen in ‘andere’ fotografie

resultaat: Waarom was het een succes:

- 40 % van de leden deed mee

Het onderwerp werd moeilijk gevonden, maar iedereen kwam met (veel) resultaat

- De discussies waren levendig, de avonden waren lang maar gezellig

- Er werd al gevraagd naar het onderwerp van volgend jaar

- Ook van buiten de club was er interesse om mee te doen

Club: FotoBE

Activiteit: leren

onderwerp: Kinderen leren fotograferen

aantal deelnemers: 3 basisscholen + alle clubleden

locatie: basisscholen

omschrijving: In 2013 zijn we gestart met een cursus fotografie voor leerlingen van groep 7 van de drie basisscholen in Berkel-Enschot. Een groep stelde de cursus samen, maakte een PowerPoint en een digitaal werkboekje. Een andere groep ging op zoek naar geschikte camera’s. De derde groep zorgt drie jaar achtereen voor de uitvoering van de cursus op de scholen.

doel: deelname deel aan een maatschappelijk project van de Rabobank. Leerlingen leren de camera’s kennen en leren werken met sluitertijd, diafragma, macrofoto’s, compositie, standpunt enz. en plakken eigen foto’s in een digitaal werkboekje.

resultaat: Onze hele club is bij het project betrokken, kinderen en scholen zijn enthousiast. € 6000 gewonnen. In ons lustrumjaar 2015, organiseren we een fotowedstrijd voor de ruim 500 leerlingen, die de cursus dan hebben gevolgd.

Club: Deventer Fotokring

Activiteit: foto opdracht / expositie

onderwerp: 24-uur fotograferen

aantal deelnemers: veel leden

locatie: Gemeente Deventer

Omschrijving: 24 uur lang hebben veel leden van de Kring foto’s gemaakt in de gemeente Deventer met als onderwerp “Dynamisch Deventer”. De leden konden zelf aangeven welk tijdsblok van 2 uur zij wilden fotograferen en in welk deel van de stad. 24 foto’s werden daarna in zeer groot formaat straatstickers op de Brink 14 dagen geëxposeerd.

doel:

resultaat: Het was niet alleen voor de leden maar ook voor het publiek een bijzondere ervaring.

samenwerking: sponsoren