Auteursrecht

Iedereen die fotografeert heeft te maken met auteursrecht en (vaak) met portretrecht. Als u uw foto’s op internet zet of als u een foto wil verkopen is het zaak goed te weten wat daar bij komt kijken. Voorkom juridische problemen! Zie voor actuele informatie ook de pagina’s over auteursrecht voor fotografen van de Fotografen Federatie.

Downloads:

> auteurs- en portretrecht (pdf)
> modelcontracten (doc)
> auteurs- en portretrecht (ppt)

Dupho (Dutch Photographers, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen) heeft een handig kaartje ontwikkeld met een helder stappenschema m.b.t. auteursrecht. > klik hier

Auteursrecht inzendingen Fotobond-leden

De fotograaf bezit het auteursrecht op de ingezonden foto en vrijwaart de Fotobond en/of de organisatoren van elke aanspraak door derden.

De foto wordt uitsluitend gebruikt voor publicaties van de Fotobond, zoals in Fotobond In the picture en in mailings van de Fotobond. Ook is plaatsing mogelijk op de website, in een jaarboek en andere uitingen van de Fotobond. Ze worden niet commercieel gebruikt zonder toestemming van de fotograaf. Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto verleent de rechthebbende toestemming zonder enige vergoeding. Bij de foto wordt de naam van de fotograaf geplaatst.

Voor alle duidelijkheid vermeldt de Fotobond op haar website en albums de tekst: Op al het beeldmateriaal rust het auteursrecht van de maker.

N.B. Wij hebben er niet voor gekozen om de rechter muistoets onbruikbaar te maken, omdat via screenshots foto's alsnog op redelijke grootte zijn op te halen. 

[foto: Maarten van Dam]