Afdeling 03 Drenthe-Vechtdal

Deze afdeling wordt gevormd door fotoclubs uit Drenthe en het Overijsselse Vechtdal.
> klik hier voor een overzicht van de aangesloten fotoclubs.

Met uw fotoclub lid worden van de Fotobond? U bent van harte welkom!
> klik hier voor meer informatie.

bestuur

Jan van der Ende, voorzitter@fotobonddrenthe.nl
Anneke Hooijer,    secretaris@fotobonddrenthe.nl en redactie.afd03@fotobond.nl,
Martin Pronk,        penningmeester@fotobonddrenthe.nl
Mark van Keulen, algemeen bestuurslid

Jaarlijkse seriewedstrijd, editie 2020

Uitslag seriewedstrijd 2020: KLIK HIER.

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar redactie.afd03@fotobond.nl. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen. Affiches plaatsen we in principe niet. Die zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is dan vaak moeilijk terug te vinden.

Wil je het evenement tevens op de centrale website van de Fotobond plaatsen, voor een grotere exposure,  klik dan op "Platform" en de landelijke agenda komt in beeld. Als je wilt weten hoe je zelf een evenement kunt plaatsen, download dan de handleiding hier.

Archief

Om de website overzichtelijk te houden is besloten om -oude- artikelen in het archief te plaatsen.

Klik hier als u toegang tot het archief wenst.

[foto: Douwe Tobben, winnaar FMDV #52]

Archief Drenthe - Vechtdal


Foto Manifestatie Drenthe-Vechtdal #51

Deze manifestatie wordt in toerbeurt door de clubs binnen Afdeling 3 van de Fotobond georganiseerd. De fotomanifestatie bestaat uit een wedstrijd en een expositie. 

De 51e editie van de FMDV werd georganiseerd door Fotoclub Borger-Odoorn. Er werden 150 foto's ingezonden door 118 leden van de deelnemende clubs.

De jury bestond ook deze keer uit 3 professionele fotografen. Zij hebben op een zaterdag in november alle foto's zorgvuldig bekeken en gewaardeerd. Er werd ook deze keer gewerkt met een longlist, tiplist en shortlist. Uiteindelijk gingen alle foto's die op de shortlist belandden, die hadden 4 punten of meer, door naar de laatste ronde.
Dat leverde deze keer 19 foto's op en daaruit zijn 6 winnende foto's en 3 eervolle vermeldingen gekozen.

De tentoonstelling in CBK Emmen was te zien van 28 januari t/m 17 maart 2019. 

> klik hier voor alle inzendingen van het huidige jaar en voorgaande jaren

Jaarplan

Jaarplan 2022

Datum                   Activiteit  / Waar                             

12 mrt - 15 juni    jubileum fotowedstrijd (afd.Drenthe Vechtdal)     
                               Online: https://fotobond.nl/wedstrijden/133/

7 april                    Bespreking series door de jury                                 
                                Herman Bavinckhuis: Stoekeplein 4, 7904 HM  Hoogeveen                                                                                                    

11 mei                     Besturen overleg
                                 Herman Bavinckhuis: Stoekeplein 4, 7904 HM  Hoogeveen                                                                                                                                                         

18 mei                     Afdelingsbestuursvergadering                                 
                                 Skype

23 november         Besturen overleg                                                           
(onder voorbehoud)  Herman Bavinckhuis: Stoekeplein 4, 7904 HM  Hoogeveen

17-24 december    FMDV                                                                               
                                  Befoam, Dorpshuis Hijken

100-jarig jubileum Fotobond

Fotobond 100 jaar


De Fotobond is 100 jaar en dat willen we feestelijk vieren Daarom heeft de Fotobond samen met de afdelingen landelijk een laagdrempelige online fotowedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd start binnen de afdelingen met een Afdelingswedstrijd met een vijftal genres.

Deelnemers zenden digitale bestanden in voor deze afdelingsfotowedstrijd. De drie best beoordeelde foto’s per genre in de afdeling gaan door naar de landelijke fotowedstrijd.

 

Om de fotografie te stimuleren is de wedstrijd uitgeschreven voor iedereen. Dus iedereen kan deelnemen aan deze fotowedstrijd. Dus niet alleen leden van de Fotobond, maar ook niet leden van de Fotobond!

M.a.w: Draag deze wedstrijd uit, motiveer je buren, je vrienden en familie om deel te nemen aan deze laagdrempelige fotowedstrijd! Weet je een fotoclub die niet is aangesloten bij de Fotobond? Benader deze en vertel ze van deze wedstrijd!


Inzenden van de foto’s voor afdeling Drenthe Vechtdal geschiedt via onderstaande link. https://fotobond.nl/wedstrijden/133/

 

Ben je geen lid en wil je ook nog geen (tijdelijk) lid worden, stuur in dat geval je fot(‘s) in zoals in het reglement staat genoemd bij: Inzending voor hen die geen lid  van de Fotobond zijn

 

Onderstaand is het reglement voor deze wedstrijd opgenomen.

 

Doel

·       Een laagdrempelige online fotowedstrijd die wordt georganiseerd door de Fotobond ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan.

doelgroepen

·       Deelname aan de wedstrijd staat open voor zowel leden als niet-leden van de Fotobond.

uitsluiting deelname

·       Inzendingen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eventuele aanvullende eisen.

kosten

·       Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

prijzen

·       Voor de winnaars van de landelijke wedstrijd zullen er prijzen beschikbaar zijn.

genre of thema

·       Bij de afdelingswedstrijden kan worden ingezonden voor één of meer genres, deze worden bij de aankondiging op de websites vermeld.

·       De genres worden bepaald door de Taakgroep Wedstrijden en Exposities.

·       Genres 2022:

·       1-Architectuur,

·       2-Portret/Model,

·       3-Natuur,

·       4-Vrije Expressie

·       5-Smartphone fotografie.

Inzending leden Fotobond

 

·       Inzenden naar de afdelingswedstrijden uitsluitend via de website van de Fotobond

·       Inzenden met maximaal 5 foto’s.

·       Kies voor de “Jubileum Foto Wedstrijd” van de “eigen” afdeling.

·       Upload de foto’s – maximaal 5 - volgens de instructies op het scherm.

·       De dag na de sluitingsdatum van de afdelingswedstijden wordt de mogelijkheid om in te zenden geblokkeerd.

·       Inzenden naar de landelijke wedstrijd uitsluitend de foto’s die van elk genre uit de afdelingswedstijden bij de beste drie behoorden.

·       De dag na de sluitingsdatum van de landelijke wedstrijd wordt de mogelijkheid om in te zenden geblokkeerd

Inzending voor hen die geen lid  van de Fotobond zijn

·       Kunnen zich als lid (€ 10,- voor 2022) aanmelden via de homepage van de Fotobond en dan inschrijven conform dit reglement en vervolgens aan alle wedstrijden en evenementen van de Fotobond deelnemen.

·       Anders; inzenden met gebruik van Wetransfer.com naar
coordinator@fotobond.nl.

·       De bestandsnaam moet dan als volgt opgebouwd zijn: nummer van het genre- naam fotograaf- titel van de foto. Het nummer is te vinden in dit reglement onder “genre of thema”. Als voorbeeld een foto van een landschap, die krijgt dan de naam 3-Pietje Puk-bosveld.jpg

·       Bij het verzenden ook vermelden naam, adres en contactgegevens van de maker/maakster.

kwaliteitseisen

·       Afmeting bestandsgrootte – per foto – liefst zo groot mogelijk, maar niet groter dan 10 Mb,

·       JPEG kwaliteit 80% of hoger,

·       Kleurruimte sRGB.

·       Bestandsomschrijving Fotobondleden: eerst het lidnummer van 7 posities, koppelteken, naam fotograaf (maximaal 30 posities), koppelteken en dan de titel van de foto (maximaal 20 posities).

·       Voorbeeld: 1901007-Pietje Puk-Zon

·       Bij de landelijke wedstrijd  moeten de ingezonden foto’s gelijk zijn aan de inzending bij de afdelingswedstrijd.

aanvullende eisen

     geen

aantal foto's

·       Afdelingswedstrijden: 1 tot 5 foto’s totaal.

retournering

     n.v.t.

Ranking

·        Er worden geen ranking punten voor de wedstrijd gegeven.

 

 

aantal juryleden

·       Door de afdelingen worden voor de afdelingswedstrijden een jury benoemd van maximaal 3 personen die lid zijn van de Fotobond.

·       De afdelingscoördinatoren zullen namens de afdelingsbesturen optreden als voorzitter van de jury, die alleen in bijzondere gevallen stemrecht hebben.

·       De Taakgroep Wedstrijden en Exposities van de Fotobond benoemd een jury van drie personen en een juryvoorzitter voor de landelijke wedstrijd.

eisen jury

·       Juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de afdelingswedstrijd die zij jureren.

waardering

·       n.v.t.

publicatie uitslag

·       Na de jurering zal de bekendmaking van de winnaars via de website en nieuwsbrieven bekend worden gemaakt.

Publicatierecht / auteursrecht /

instemmingen [1])

·       De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden foto's te bezitten en dienen de Fotobond en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.

·       De foto's zullen door de Fotobond niet commercieel worden gebruikt tenzij daar met de fotografen een aparte overeenstemming over is gemaakt.

·       Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto's verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.

·       Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.

·       Door deelname aan deze wedstrijd geeft de inzender de Fotobond  het recht zijn/haar gegevens te gebruiken bij alle uitingen die verband houden met deze wedstrijd, tevens krijgt, door deelname aan deze wedstrijd, de Fotobond het recht betreffende persoonsgegevens voor later gebruik op te slaan.

·       Een selectie van foto's kan worden geplaatst in het blad ‘In Beeld’, ‘In Beeld Online’, jaarboeken en andere overzichten van de Fotobond.

·       Deelnemers aan deze jubileumwedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.

·       In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de afdelingscoördinatoren voor zover het de afdelingswedstrijden betreft en de Taakgroep Wedstrijden en Exposities voor de landelijke wedstrijd, al dan niet in overleg met de betrokkenen.

Periode

Afdelingswedstrijden: inzendperiode: 12 maart – 15 juni 2022

 

Landelijke wedstrijd: inzendperiode: 1 augustus – 15 september

Coördinatie

·       Coördinatie vindt plaats door de taakgroep Wedstrijden & Exposities. De Taakgroep zal hiervoor een verantwoordelijke coördinator aanwijzen.[1]) Auteursrecht: Fotografen die een foto willen inzenden dienen te beschikken over het auteursrecht van die inzending. De foto moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een origineel of creatief karakter is gemaakt en waarvan het auteursrecht niet is overgedragen.

Als bijvoorbeeld een portret in opdracht is gemaakt, dient u te beschikken over de toestemming van de geportretteerde. Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang – bijv. een privacy- of financieel belang heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Indien minderjarigen herkenbaar in beeld zijn gebracht, dient de fotograaf toestemming van de betreffende ouders te hebben voor publicatie.