Logo afdeling Drenthe Vechtdal

Bestuur

Jan van der Ende: voorzitter@fotobonddrenthe.nl,
Anneke Hooijer:   secretaris@fotobonddrenthe.nl,
Roelof Otten:      penningmeester@fotobonddrenthe.nl,
Mark van Keulen: algemeen bestuurslid,
Koos Nomden : algemeen bestuurslid,
Webredactie: redactie.afd03@fotobond.nl

Volgens rooster van aftreden is Mark van Keulen in 2024 aftredend. Mark heeft aangegeven dat zich herkiesbaar stelt. Denk je "Ik wil me wel inzetten voor de afdeling van de Fotobond, maar wat houdt dat allemaal in?" Neem dan contact op met ons secretariaat secretaris. Deze kan je meer informatie verstrekken. Als je dan tot de conclusie komt dat lid van het afdelingsbestuur iets voor jou is en dat jij amateur fotografen en clubs kunt enthousiasmeren om ook lid van de Fotobond te worden, meldt je dan aan per email met jou motivatie bij onze secretaris. Dit kan tot een week voor de algemene leden vergadering van 4 maart 2024. .

Afdeling 03 Drenthe Vechtdal

Aangesloten clubs

Deze afdeling Drenthe Vechtdal wordt gevormd door fotoclubs uit Drenthe en het Overijsselse Vechtdal. De aangesloten clubs staan op de volgende pagina.


De aangesloten fotoclubs.

Lid worden?

Met uw fotoclub lid worden van de Fotobond of wilt u persoonlijk lid worden? U bent van harte welkom! Op de volgende pagina vindt u alle informatie dat nodig is om lid te worden.


>Lid worden van de Fotobond

Algemeen

Maak je voor de afdeling reiskosten of andere kosten en zijn deze afgestemd met het afdelingsbestuur, dan kun je deze reiskosten declareren. Gebruik hiervoor dit standaard Declaratie formulier


Foto van een afdelingslid

Onderstaande foto is van een van onze leden van de afdeling.
Zou je jouw foto hier willen tonen? stuur het digitale bestand dan naar redactie Fotobond Drenthe Vechtdal

Gasdicht

© Annelies Neuteboom titel: 'Gasdicht'

Nieuws

Series 2024

In 2024 is weer de series georganiseerd. Het doel van de series is, om de leden te stimuleren bezig te gaan met het seriematig fotograferen. Als afdeling stellen we de series open voor alle leden, dus ook de persoonlijke leden. Op individuele basis neem je aan de series deel met één of meerdere series. Er kan worden deelgenomen met een serie van tenminste 3 en maximaal 5 foto's. Met deze "wedstrijd" hopen we dat de leden zich ontwikkelen en steeds betere series gaan maken.

De jury heeft de series beoordelen en een rangschikking samengesteld. De jury heeft de ingezonden series besproken op 8 april 2024. Hierbij waren alle leden van de afdeling uiteraard welkom. Dus niet alleen de inzenders, maar ook die leden die zijn geïnteresseerd.

Uit de ingezonden series met 5 foto's zijn een zevental fotografen genomineerd bij de Fotobond om deel te nemen aan Foto Nationaal. Dat houdt in dat deze personen door de Fotobond zullen worden uitgenodigd om een serie van 5 foto's in te zenden.

De series zijn te bekijken op de volgende pagina

Series 2024

reglement series

FMDV expositie

De organisatie van de FMDV-Expositie is in volle gang. Alle clubs uit de afdeling hebben tenminste één afvaardiging in de commissie.

Ons Afdelingsbestuurslid Koos Nomden treedt op als voorzitter van de commissie.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de FMDV-Expositie end 2024 en beging 2025 plaats gaan vinden in Meppel. Er is een mogelijke samenwerking gevonden met een middelbare school in Meppel die fotografie als vak bij creatieve vorming heeft. Het plan is dan ook de leerlingen een platform te geven bij deze expositie.

Wij houden de fotoclubs op de hoogte


Verder op de site van de afdeling:

Reglementen

Reglement voor de series: Reglement series; Inschrijfformulier series Inschrijfformulier series

Concept reglement voor FMDV-expositie: Concept reglement FMDV-expositie

Concept reglement FMDV-digitaal: Concept reglement FMDV-digitaal

Voor de verschillende reglementen voor wedstrijden, zie: Landelijke wedstrijden en salons

Archief

On ons Archief kun je oude berichten terugvinden, zoals de resultaten van de series en de FMDV-Digitaal of Expositie van voorgaande jaren.

Archief

Afdelingsagenda (bijgewerkt 21 januari 2024)

Agenda 2024
15 januari: Vergadering DB afdeling

29 februari: Fotograaf Eli Dijkers komt in dorpshuis "De Wiekslag" Oude Dijk 57
8351 HR te Wapserveen een lezing geven met als thema: “kom uit je comfort zone!”. Toegang voor leden en andere belangstellenden. Leden van de Fotobond gratis. Niet leden betalen een entree van € 5,00 Aanmelden voor 1 februari bij elidijkers@fotobonddrenthe.nl
Let op gewijzigde datum ALV:
4 maart: ALV afdeling (voor alle leden) Goede Herderkerk, Lomanlaan 2, 7906 HB Hoogeveen. Uiterlijk op deze datum moeten ook de series worden ingeleverd bij het afdelingsbestuur (inleveren series).

8 april: Bespreking series 2024.
6 mei: Besturen overleg voorjaar.

4 november: Besturen overleg najaar.

Jaaragenda Fotobond (bijgewerkt 21 januari 2024)