banner geschiedenis 50%.jpg

In ons jubileumjaar willen we een mooie en rijkgevulde terugblik op ons bestaan delen met de leden en de buitenwereld.

Bestuurslid fotografie Tom Meerman doet een oproep aan de leden om historisch materiaal aan te melden. Heeft jouw club oude documenten in bezit? Heb je verslagen van oude vergaderingen, brieven van bestuurders, teksten van toespraken, overzichten met jaartallen en namen die de Fotobond betreffen?

Wie heeft bijvoorbeeld herinneringen aan het FIAP-congres in Nederland? Wie weet meer van de voorzitters Versteeg en Schijen? Wie kan vertellen sinds wanneer het individueel lidmaatschap mogelijk is? Hoe kwam de afdelingen-indeling tot stand? Wie heeft een exemplaar van het Gedenkboekje bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan uit 1947? Bestaan er nog exemplaren van het fotoblad Cosmorama, waar de Fotobond in de jaren ’40 haar bondsnieuws in verspreidde? Wie heeft een stapeltje ‘Geeltjes’, waarin het DB berichten aan de fotoclubs stuurde in de jaren dat er geen blad was? Hebben we foto’s van bijeenkomsten uit vervlogen tijden?

Weet je het antwoord op een van deze vragen, of beschik je over deze en andere bladen, stuur dan je bericht of scan naar fotografie@fotobond.nl.

We vonden er al een paar en die staan hieronder:

> Passages uit de geschiedenis van 100 jaar BNAFV - Fotobond
> Focus - Fotoblad voor Groot Nederland / maart 1922: bespreking oprichting BNAFV
> Koninklijk Besluit / 1926
> Koninklijk Besluit / 1935
> Bestuur en aangesloten verenigingen A-H / 1948
> Aangesloten verenigingen H-Z / 1948
> Bondsmeesterklasse (BMK): Overzicht en geschiedenis / 1958 - 2020