Fotoclub beginnen

Wat komt er kijken bij het starten van een fotoclub? Maar vooral: hoe kunnen we zaken zo op de rails zetten dat de leden weten waar het bestuur voor staat en het bestuur weet wat er verwacht mag worden? En: 'Wie is eigenlijk de baas in onze club?'.
> Stappenplan: een fotoclub in oprichting 
> De formele organisatie van een fotovereniging 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Verenigingen hebben in bijna alle gevallen statuten nodig. De model statuten bieden een goed handvat als start en in veel gevallen kunnen de model statuten geheel voldoen. Naast statuten is er bij verenigingen bijna altijd sprake van een Huishoudelijk Reglement (HHR). Een HHR is niet wettelijk vereist, het is echter wel praktisch voor bestuurders en leden.
> model Statuten en Huishoudelijk Reglement

Lid worden van de Fotobond?

Overweegt jouw club om lid te worden van de Fotobond? Klik hier voor meer informatie.

foto: René Tips