ALV2020.jpg

Algemene ledenvergadering 2020

19 september 2020: massale steun voor bestuursbeleid

Onder dit artikel staat de stemuitslag per onderdeel.

Het was ongetwijfeld de vreemdste algemene ledenvergadering (ALV) van de laatste jaren. Maar ik vermoed dat er nog nooit zoveel leden hebben meegestemd. Maar liefst 1627 stemmen werden er uitgebracht, waarbij iedere stem één persoon vertegenwoordigt. 21 persoonlijke leden en 1606 leden uit 63 clubs, waardoor bijna een kwart van alle fotoclubs zijn invloed heeft aangewend . De reden van deze hoge 'opkomst' lag in het schriftelijk stemmen. Corona, uiteraard.

Eerst over het resultaat. Kort gezegd: Alle voorstellen van het bestuur zijn aangenomen, vaak met overweldigende meerderheid. Een 100-procentscore was er voor de hoofdlijn van het beleid 2020-2021 en de financiën van 2019. Evenzo werd André van Hooidonk met algemene stemmen voor drie jaar herkozen als algemeen secretaris. Dik boven de 90 % scoorden de begrotingen van 2020 en 2021, waardoor ook de financiële onderbouwing van het beleid werd goedgekeurd, en met 99 % vóór wordt de contributiehoogte gehandhaafd.

Het nieuwe digitale nieuwsbrief-magazine In the picture bleek een topper en kreeg geen enkele tegenstem. De andere digitale onderdelen behaalden ook minimaal 80 % van de ja-stemmen: een fotobespreekapp voor clubs en afdelingen, een modelwebsite voor clubs, beeldbelvergaderen voor afdelingen en landelijke groepen en het ontwikkelen van een digitaal platform.

Verder werd met een duidelijk 99 % 'ja' ingestemd dat de landelijke groepen hun financiën vanaf 2021 zelf gaan beheren. Ter geruststelling: Ze blijven op de van ouds vertrouwde manier onderdeel van de Fotobond. 80 % van de leden vond het nuttig dat er wordt nagedacht over de toekomstige inschakeling van een administratiekantoor voor ledenadministratie en secretariaat. En verder was 92 % tevreden met het ook in 2021 laten verschijnen van drie gedrukte uitgaven van In Beeld en vijf digitale. Een aantal leden meldde daarbij dat alleen-digitaal beter uitkomt voor milieu en kosten.

En dan de twee moties. Het bestuursvoorstel om de auto-vergoeding voor Fotobonds-vergaderingen van 25 naar 19 cent per kilometer te verlagen werd ondersteund. De motie om de 25 cent toch te handhaven werd met verworpen met 56 % tegenstemmen. Overigens blijft de vergoeding van de OV-kosten gewoon gehandhaafd.

In het verlengde hiervan lag de motie over het vervallen van alle reiskosten voor het bijwonen van de ALV. Er was geen beleidskeuze van het bestuur ingebracht, maar desgevraagd vond een nipte 52 % van de stemmers dat je deze jaarvergadering nu eenmaal bijwoont uit clubgevoel, zonder reiskostenvergoeding. Al is dat met deze vorm van schriftelijke vergadering eigenlijk ook al bereikt.

Sommige stemmers meldden dat ze nog met vragen zaten. Jammer dat ze nu niet hebben meegedaan aan de infosessies die vooraf werden gehouden. Misschien moeten we bij de volgende vergadering daar nog nadrukkelijker op wijzen.

Het bestuur en het dagelijks bestuur zijn uitermate tevreden met de steun die met deze uitslag is uitgesproken. En dankbaar dat zoveel leden hun stem hebben laten horen, meer dan ooit. Dat geeft de fotobond draagvlak voor de toekomst.

Oege Lam, algemeen voorzitter

Downloads:

> het ALV-boekje

> nagekomen stukken

Naamloos document

 

 

aantal stemmen

percentages %

 

 

ja

nee

totaal

ja

nee

1. Notulen 6-04-19

1565

0

1565

100

0

2b. Financiën 2019

1534

0

1534

100

0

3a. Beleid 2020 2021

1584

1

1585

100

0

3a.1 DIGI-01: In the picture

1626

0

1626

100

0

3a.2 DIGI-02: foto bespreken

1482

130

1612

92

8

3a.3 DIGI-03: modelwebsite

1257

273

1530

82

18

3a.4 DIGI-04: zoomvergaderen

1386

143

1529

91

9

3a.5 DIGI-05: Platform

1365

194

1559

88

12

3a.6 administratiekantoor

1265

312

1577

80

20

3a.7 LG eigen financiën

1504

8

1512

99

1

3a.8 In Beeld 3x/5x

1470

92

1562

94

6

3a.9 Handhaaf € 0,25 / km

711

915

1626

44

56

3a.10 Reiskosten ALV vervallen

842

784

1626

52

48

3b. Begroting 2020

1554

41

1595

97

3

3b. Begroting 2021

1529

66

1595

96

4

3c. Contributie handhaven

1615

12

1627

99

1

4 Herverkiezing André van Hooidonk

1610

0

1610

100

0