Afdeling 17 Limburg

Deze afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Limburg.
Klik hier voor de volledige lijst van fotoclubs in Nederland en ook in Limburg.

Met uw fotoclub lid worden van de Fotobond? U bent van harte welkom!
> klik hier voor meer informatie.

bestuur

Voorzitter: Marjan van der Heijden (voorzitter@fotobondlimburg.nl)

Secretaris: vacature (secretaris@fotobondlimburg.nl)

Penningmeester: Marcel Ohlenforst (penningmeester@fotobondlimburg.nl)

Bestuurslid: vacature 

Bestuurslid: Harrie Houben (harrie.houben@fotobondlimburg.nl)

Datum opening expositie Limburg Foto

Zet de datum van de opening van de expositie Limburg Foto 2024 alvast in je agenda: zaterdag 28 september om 15.00 uur. Tijdens de opening geven de juryleden een toelichting en worden de winnaars bekend gemaakt.

Meer informatie en de officiële uitnodiging volgen nog, maar noteer het alvast in je agenda!

Limburg Foto 2024: zien we ook jouw foto?

Zien we jouw foto ook op onze expositie Limburg Foto 2024?
Doe mee met de fotowedstrijd!

Dit jaar is er weer Limburg Foto. We exposeren een maand lang in de Weerstand in Roermond (voormalig Philips-terrein). Deze bruisende plek is volop in ontwikkeling met nieuwe ondernemers en culturele initiatieven. De opening van de expositie is op zaterdagmiddag 28 september. De expositie is tot en met zondag 27 oktober te bezichtigen. Ook zijn er in deze periode lezingen en workshops. Daarover krijgen jullie op een later moment bericht. 

De fotowedstrijd en expositie is dit keer iets anders van opzet. Alle leden van Fotobond Limburg kunnen individueel meedoen aan de fotowedstrijd. De inzendingen zijn digitaal. Er is geen thema. Elke fotograaf kan maximaal 4 losse beelden inzenden.

De jury maakt een selectie maken van de foto’s die op de expositie komen te hangen. De inzenders krijgen daarover bericht in augustus. De inzender zorgt dan zelf voor een foto-afdruk, die hij/zij inlevert in de week voorafgaande aan de expositie. De maximale ruimte die er is per foto ligt vast. Zie hiervoor het reglement. Binnen de afmetingen is de fotograaf vrij om een keuze te maken voor het formaat van de foto, het soort papier of ander materiaal (dibond enzovoort), met of zonder passe-partout, enzovoort. Kijk goed welke presentatie past bij jouw beeld, zodat jouw beeld maximaal uit de verf komt!

Het tijdschema:

 1. 17 juni t/m 19 juli:                  Inzenden voor de fotowedstrijd.
 2. Week 33 (medio augustus):    Bericht aan fotografen die hun foto(‘s) mogen exposeren. Fotografen moeten zelf zorgdragen voor een afdruk.
 3. Week 38/39:                           Inleveren van de foto(‘s) bij Huis voor de Kunsten in de Weerstand in Roermond.
 4. 27/28 oktober:                       Ophalen foto’s door de exposanten.

Dus ga er op uit en probeer dat unieke, originele en krachtige beeld te vangen. 
We gaan er samen een mooie expositie van maken!

In de bijlage is het reglement Limburg Foto 2024 bijgevoegd.

Bovenstaande uitnodiging vind je ook in de bijlage. Bovendien is alles ook naar alle secretarissen en persoonlijk leden verzonden.

Mentoraat Documentaire Fotografie

Wil jij met je foto’s een verhaal vertellen en/of wil je met je fotoverhaal naar buiten treden om anderen iets te vertellen? Wil jij echt iets doen met Documentaire Fotografie? Misschien is het mentoraat Documentaire Fotografie dat Peter van Tuijl voor ons verzorgt, iets voor jou.  Kijk in de bijlage voor meer informatie (pdf document). Opgeven kan tot 15 juli 2024.

Documentaire Fotografie.pdf

Fotograaf: Nico Beckers

Genomineerden 5-met-Samenhang bekend!

Voor de afdelingswedstrijd Serie 5-met-Samenhang zonden maar liefst 53 fotografen een serie in. Aan Rob Agterdenbosch de taak te bepalen welke series genomineerd werden voor Foto Nationaal en welke de eerste, tweede en derde prijs van Limburg ontvingen. Op maandag 6 mei besprak hij in Roermond de series van de fotografen die aanwezig waren. Een interessante bespreking waarbij de fotografen diverse tips kregen. De kwaliteit van de series was hoog en gevarieerd. 

De 11 genomineerden en de prijswinnaars zijn: 

 • Nico Beckers (nr 1) - Hondenleven
 • Theo Oberndorff (nr 2) - Drie zusjes
 • Mary vd Munckhof (nr 3) - Ons thuis….
 • Ton Camp - Slipjacht
 • Els Jans - Architectuur
 • Paulette Noten - Nova Crescendo in yellow
 • Marcel Hakvoort - Feest met richtig Spiêt
 • Frank Klaessen - Sidecar
 • Fon van Riet - Nederland, Tulpenland: Staat de Tulp symbool voor Nederland?
 • René Corten - Verstilde landschappen zonder mensen
 • Joke Simons - Verstilling

Iedereen van harte gefeliciteerd. Alle series kun je hier bekijken.

Fotografie: Machteld Schoep

Fotografie symposium op zaterdag 25 mei

Op zaterdag 25 mei organiseert museum van Bommel van Dam samen met Fotobond Limburg een fotografie symposium. Centraal staat de tentoonstelling Machteld Schoep - Schoonheid waar momenteel ruim 75 foto’s te zien zijn van de Venlose fotograaf Machteld Schoep (1962 – 2019). Aan de hand van de thema’s uit de expositie – de mens, architectuur en schoonheid van het alledaagse – is een programma samengesteld met inspirerende lezingen en masterclasses van voormalig Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg, fotograaf Harry Cock, fotograaf Peter Nientied en kunstenaar Jasmijn Duterloo. Het wordt een dagvullend programma, inclusief lunch, op verschillende locaties in Venlo. Alle deelnemers krijgen de kans om mee te doen aan de flankerende fotowedstrijd en maken kans op een bijzondere prijs: de 3 winnende foto's worden toegevoegd aan de tentoonstelling Schoonheid!


Lees verder ... https://www.vanbommelvandam.nl/agenda/fotografie-symposium/


Fotograaf: Joost Geeraerdts

Foto van de maand

Elke maand kiest de fotoredactie de foto van de maand. De fotoredactie bestaat uit Jean Pierre Cremers, Wim Jenniskens en Marcel Hakvoort. Afwisselend kiest één van hen de foto van de maand en voorziet deze van een beoordeling. 

Foto van de maand Febrari 2024

Het masker is alweer verbrand....
en Bachus drijft de Roer weer af....
de vasteloavend is weer voorbij....
voor dit jaar tenminste.
Maar gelukkig hebben we de fotoś nog.
Een mooie reeks foto's kreeg ik dit jaar binnen,
vaak heel kleurrijk en intens,
er zaten zelfs enkele krachtige zwart wit beelden tussen,
terwijl je veel kleur verwacht met de vasteloavend,
Uiteindelijk is de vasteloavends foto van deze maand gewonnen door
Joost Geraedts van foto klub Venlo, proficiat Joost...

Een uitzonderlijk beeld van de karnaval, eenvoudig van kleur, die prima met mekaar matchen, ook geen uitbundige pose, terwijl je dat toch verwactht in deze periode, maar juist daardoor zo nadrukkelijk interessant, de confetti en serpentines mis ik zelfs niet in dit uitzonderlijk beeld.

Jean Pierre Cremers

Je kunt het commentaar van de fotoredacteur ook hieronder downloaden.

Klik hier voor alle foto´s van de maand februari.
Je kunt kiezen op jaartal en maand.

Gezien het geringe aantal inzendingen, heef het bestuur besloten te stoppen met Foto van de Maand. Natuurlijk zien we graag foto's, we zijn immers niet voor niets fotografen. Binnenkort meer informatie hierover.  

Exposities, lezingen en belangrijke data

 • Juni / juli 2024: inleveren voor Limburg Foto, zie website
 • 28 september 2024: opening expositie Limburg Foto 2024 (Weerstand in Roermond).
 • Najaar 2024: mentoraat documentaire fotografie en cursus jureren, nadere informatie volgt.

Klik hier voor het multimediaplatform van de landelijke Fotobond. Hier kun je ook zelf je expositie of lezing plaatsen, als lid of als club.

Fotograaf: Nico Beckers

Wedstrijden Afdeling Limburg en Landelijk

Elk jaar organiseert de landelijke en Limburgse Fotobond wedstrijden voor leden / fotoclubs.

Fotobond Afdeling Limburg organiseert de volgende wedstrijden:

Limburg Foto (tweejaarlijks)
De eerste volgende wedstrijd Limburg Foto is in 2024. Alle leden van de Fotobond Afdeling Limburg kunnen deelnemen. Meer informatie volgt te zijner tijd. 

Klik hier voor de foto´s van elk jaar.

Serie "5-met-samenhang"
Voor deze jaarlijkse afdelingswedstrijd kan één serie van 5 samenhangende foto's, cq. 5 foto's die een serie vormen en één thema hebben, worden ingestuurd. Uit de inzendingen wordt een selectie gemaakt van de reeks waarvan de makers genomineerd worden voor deelname aan Foto Nationaal.

Klik hier voor de foto´s van elk jaar.

Landelijk worden door de Fotobond Nederland de volgende wedstrijden georganiseerd:

De Bondsfotowedstrijd 
Aan deze jaarlijkse fotowedstrijd kunnen alle bij de fotobond aansloten fotoclubs per club een serie van de 10 beste foto's opsturen. De Afdeling Limburg besteedt aandacht aan de resultaten van de Limburgse fotoclubs en vraagt een van de juryleden van de Bondsfotowedstrijd om de ingezonden Limburgse foto's te bespreken. Een uitgelezen mogelijkheid voor de clubs om feedback te krijgen op hun werk.

Foto Nationaal 
Het bestuur van de afdeling mag meerdere leden nomineren voor deelname aan 'Foto Nationaal'. Deze wedstrijd staat alleen open voor fotografen met een BMK-titel. Voor opname dient een serie van vijf samenhangende foto's ingestuurd te worden.
Voor de Limburgse nominaties organiseert het afdelingsbestuur een regionale wedstrijd (zie hierboven) voor alle leden van de fotoclubs en de persoonlijke leden bij de afdeling Limburg. De leden kunnen één serie van 5 foto's insturen die samenhang hebben en één thema hebben. De beste series worden door het afdelingsbestuur voorgedragen voor deelname aan "Foto Nationaal".

Foto Individueel
Deelname aan deze wedstrijd is open voor alle leden van fotoclubs op de fotobond. 

Voor de landelijke wedstrijden ga je naar de wedstrijdrubriek op www.fotobond.nl/wedstrijden.  

Fotodozen is één van de ondersteuningsmiddelen

Ondersteuning Fotoclubs Afdeling Limburg

Fotobond Afdeling Limburg biedt haar clubs ondersteuning op diverse manieren. Bekijk hieronder de mogelijkheden. Vragen? Neem dan contact op met het bestuur.

Bijdrage lezing organiseren is vervallen 
Tot dit jaar kon je een financiële bijdrage ontvangen van maximaal € 100 als jouw fotoclub samen met andere fotoclubs een lezing of presentatie door een professionele en inspirerende fotograaf organiseerde die open stond voor de leden van Fotobond Afdeling Limburg. Gedurende de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2023 is besloten deze bijdrage niet meer ter beschikking te stellen aangezien de inkomsten van Fotobond Afdeling Limburg structureel minder zijn geworden.

Sprekerslijst clubavonden 
Op zoek naar een fotograaf die een bijdrage kan leveren aan een informatieve en leerzame clubavond? Dat kan bijvoorbeeld voor een lezing, een presentatie of een mentoraat zijn. Op de website van Fotobond landelijk staan lijsten met personen  (onder lezingen/sprekers) die je hiervoor kunt benaderen. Klik hier voor een overzicht van mensen die in onze Afdeling en in de grensgebieden ervan wonen (pdf).

Verzekeringen 

Voor meer informatie over diverse verzekeringen ga je naar de website van de Fotobond

Fotowissellijsten te koop 
Voorheen konden alle bij Fotobond Afdeling Limburg aangesloten fotoclubs, -kringen, -verenigingen en haar leden fotowissellijsten huren. Het bestuur heeft besloten deze lijsten (afmetingen 40x50 cm) te verkopen voor 2,50 euro per stuk. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 21 maart en tijdens de bekendmaking van de uitslag van de afdelingswedstrijd Serie 5-met-Samenhang op 6 mei is een aantal lijsten aanwezig om terplekke te kopen. Op een ander moment kan dat natuurlijk ook. Laat dat dan weten door contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Fotodozen bestellen 

Bij Fotobond Afdeling Limburg kunnen fotoclubs fotodozen (dekseldozen) bestellen die geschikt zijn voor verzending naar de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd, Limburg Foto en de Euregionale Fotowedstrijd.

Fotodozen: type CTP met afmeting 40x50 cm, dikte 5 cm voor de prijs van € 6,50 per stuk.

Je kunt fotodozen bestellen door een e-mail te sturen naar penningmeester@fotobondlimburg.nl. Ook de betaling verloopt via de penningmeester. Bankrekening Fotobond Limburg is NL89 INGB 0000 4208 53 t.n.v. Fotobond Afdeling Limburg. Heb je dozen besteld en wil je die afhalen? Neem dan contact op met Mary van Rossenberg via 06-34820172. 

Expositie ezels te huur 
Ezels te huur voor exposities

De expositie ezels zijn bedacht voor het snel en eenvoudig opzetten van een expositie. De Fotobond Afdeling Limburg heeft 21 ezels beschikbaar voor de verhuur inclusief alle benodigdheden.

In plaats van een schilderwerk wordt een verzinkte metalen plaat geplaatst op de ezel. Dit kan zowel liggend (80x60cm) als staand (60x80cm). De foto (foam, forex, dibond, aluminium, canvas, karton passe partout, etc.) dient stevig te zijn. Gewoon fotopapier is minder fraai omdat de foto dan vaak niet strak staat.

De meegeleverde losse antraciet tapijttegels kunnen voor een ‘eiland’ effect zorgen waardoor de ezel niet verloren gaat in de omgeving en vloer.

Enkele gegevens:

- Expositie ezel van blank, ongelakt vurenhout.
- Verzinkte metalen plaat voor aanbrengen foto: 60x80cm.
- De hoogte van de ezel is instelbaar. De totale hoogte zonder verzinkte metalen plaat is 154 cm.
- Meegeleverde benodigdheden per ezel: verzinkte metalen plaat (60x80cm), 4x antraciet tapijttegel (50x50cm), 4x metalen ringen, 4x ronde magneetjes, voldoende plakstrips.

De expositie ezels inclusief benodigdheden zijn pro deo te huur. Er zijn dus geen kosten aan verbonden. Download hier de Algemene huurvoorwaarden, het Huurformulier en de Gebruiksinformatie expositie ezels (3 x pdf).

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg

Op deze pagina is algemene informatie te vinden van het Bestuur van Fotobond Afdeling Limburg. Nieuws vanuit het bestuur, clubs of anderszins wordt apart vermeld.

De samenstelling en de e-mailadressen van de bestuursleden vind je bovenaan de pagina. 

Bestuursdocumenten
Hieronder vind je de belangrijkste bestuursdocumenten.

Relaties en Sponsoren
Fotobond Afdeling Limburg heeft relaties met clubs in de omgeving, namelijk met het Duitse 'Deutscher Verband für Fotografie Nordrhein' en het Belgische 'Verbond Limburgse Fotokringen'. 

Daarnaast werkt Fotobond Afdeling Limburg samen met het Huis voor de kunsten Limburg.

Huis voor de Kunsten logoHet Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond is onder andere. het aanspreekpunt voor diverse audiovisuele organisaties, fotografen en filmmakers in Limburg. 

Samen met de Limburgse Fotobond worden projecten, workshop, cursussen en wedstrijden op provinciaal en Euregionaal niveau ondersteund.

Op deze manier bieden zij samen met ons onder andere de vele (amateur)fotografen die in Limburg actief zijn een podium en werken ze zodoende mee aan de verbetering van het fotografieklimaat in Limburg.

 

Clubnieuws of informatie op deze pagina?

Heb je vanuit jouw club nieuws of informatie dat je graag via de pagina van Fotobond Afdeling Limburg wilt verspreiden? Stuur de informatie dan naar onze webredacteur Marjan van der Heijden via marjan.vanderheijden@fotobondlimburg.nl. Denk ook aan links en foto’s indien van toepassing, bijvoorbeeld bij een expositie. Vragen over de inhoud van de afdelingspagina kun je ook aan haar stellen. Nieuws blijft op de pagina staan zolang het nieuws is, daarna verdwijnt het. Informatie die teruggevonden moet kunnen worden, krijgt een vaste plek. Zo hopen we jullie altijd actuele en interessante informatie te kunnen geven. Nieuwtjes worden ook verspreid via Facebook zodat we onze aangesloten clubs, individuele leden en andere geïnteresseerden bereiken op diverse manieren. Bovendien ontvangen leden rechtstreeks of via hun secretaris maandelijks een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en links naar de volledige berichten op de website.

Terugkoppeling workshop over Toekomst fotoclubs

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 maart hebben de aanwezigen deelgenomen aan een workshop van Huis voor de Kunsten over de toekomst van de fotoclubs. Klik hier om de terugkoppeling (PDF-document) te downloaden.