banner 100 jaar 3543x1417.jpg

Volgend jaar is het zover: de Fotobond bestaat 100 jaar!

Dat gaan we landelijk vieren, samen met jou.

Zonder dat je daar nu nog iets van merkt, wordt er achter de schermen al volop gewerkt aan het komende 100-jarig jubileum van de Fotobond in 2022. De jubileumcommissie onder leiding van Rob Renshoff, voorzitter van Fotokring Eemland, buigt zich over een programma, dat aantrekkelijk moet zijn voor verschillende doelgroepen op zowel landelijk als regionaal niveau.

We lichten alvast een tipje van de sluier voor je op

Op 12 maart 2022 wordt het startsein gegeven met een centraal programma, bestaande uit een formeel programma in de ochtend, waar ook relaties voor worden uitgenodigd. In de middag gevolgd door een informeel programma alleen bestemd voor de leden.
Er wordt een landelijke krant uitgegeven, die in december 2021 zal verschijnen als bijlage bij In Beeld. Daarnaast krijgt elke club exemplaren ter verspreiding binnen de eigen plaats.

Het land wordt verdeeld in vijf regio’s. In elke regio worden allerlei activiteiten georganiseerd met hulp van de afdelingen en plaatselijke clubs.

De jubileumcommissie heeft nog een vraag: Worden er in jouw regio in 2022 fotografische evenementen georganiseerd die ingepast kunnen worden in ons jubileum? Zo ja, dan horen wij dat graag. Mail naar Henri Kok, lid van de jubileumcommissie: j.h.kok@eurofac.nl.

Jubileumlogo

Wil je het jubileumlogo gebruiken voor de clubwebsite of andere communicatiemiddelen? Hieronder kun je ze downloaden in twee formaten:
> logo jubileum Fotobond (jpg / 394 x 153)
> logo jubileum Fotobond (jpg / 640 x 248)

Historische documenten

In die 100 jaar is er natuurlijk veel gebeurd. Wij zijn daarom op zoek naar historische documenten. We vonden er al een paar en die staan hieronder:

> Passages uit de geschiedenis van 100 jaar BNAFV - Fotobond
> Focus - Fotoblad voor Groot Nederland / maart 1922: bespreking oprichting Bond Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV)
> Koninklijk Besluit / 1926
> Koninklijk Besluit / 1935
> Bestuur en aangesloten verenigingen A-H / 1948
> Aangesloten verenigingen H-Z / 1948
> Bondsmeesterklasse (BMK): Overzicht en geschiedenis / 1958 - 2020