Reglementen, statuten en aanvraagformulieren

Jubilea van fotoclubs, club- en persoonlijke leden

Bij een clubjubileum van 25 jaar, 50 jaar, en zo oplopend met telkens 25 jaar, wordt aan de club een subsidie verleend voor het houden van een toepasselijke tentoonstelling die voor publiek vrij toegankelijk is.
Aan leden die gedurende 25, 40 of 50 jaar (en daarboven elke 5 jaar) lid zijn van de Fotobond kan door de afdeling of het dagelijks bestuur een oorkonde en eventueel vanaf 40 jaar een insigne worden toegekend.

> reglement jubilea
> formulier subsidieaanvraag jubileum
> formulier aanvraag oorkondes/insignes en Bondsonderscheidingen

Prestatie onderscheidingen en Bondsonderscheidingen

Fotografen die zich blijvend bewijzen als betere fotograaf kunnen sinds 1 januari 2018 in aanmerking komen voor een prestatie-onderscheiding. > meer info

Bondsonderscheidingen kunnen worden toegekend aan leden, die zich in een bepaalde periode verdienstelijk hebben gemaakt op organisatorisch en/of bestuurlijk vlak.

> reglement Prestatie Onderscheidingen - per 1 januari 2021  
> reglement Bondsonderscheidingen - per 1 april 2024 V4.0
> formulier aanvraag oorkondes/insignes en Bondsonderscheidingen

Subsidie Bondsmentoraat

Omdat de Fotobond het belangrijk vindt dat clubs zich laten inspireren, subsidieert zij onder bepaalde voorwaarden het organiseren van een mentoraat door bondsmentoren. Voor meer informatie over een bondsmentoraat bij clubs, klik hier.

> aanvraagformulier subsidie Bondsmentoraat

Algemene reglementen Fotobond

> statuten Fotobond vs 2019
> huishoudelijk reglement Fotobond vs 2007

Het Dagelijks Bestuur heeft alle bestaande financiële regelingen in één document opgenomen. Met ingang van 1 januari 2022 zal de Fotobond handelen volgens dit reglement.

> financieel reglement Fotobond vs 2024

Declaratieformulier 2024

>declaratieformulier 2024

Een fotoclub beginnen: statuten en huishoudelijk reglement

Verenigingen hebben in een aantal gevallen statuten nodig. De model statuten bieden een goed handvat als start en in veel gevallen kunnen ze geheel voldoen.

Voor wat betreft de WBTR, zie verder onder fotobond.nl/voor-clubs/wbtr/.

Naast statuten is er bij verenigingen bijna altijd sprake van een Huishoudelijk Reglement. Een HHR is niet wettelijk vereist, het is echter wel praktisch voor bestuurders en leden.

> model Statuten en Huishoudelijk Reglement

Wil je meer weten over het aanmelden van jouw fotoclub bij de Fotobond? klik hier

Wedstrijdreglementen

Voor wedstrijdreglementen: ga naar Wedstrijd & Expositie.