Afdeling NulZeven
Utrecht-’t Gooi

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht en het Noord-Hollandse ’t Gooi

Nieuwe mentoraten

Vanaf september worden er weer twee nieuwe mentoraten gegeven in onze Afdeling:

  • Masterclass door Rob Agterdenbos en
  • Cursus beeldstijl en eigen werk door Peter van Tuijl

Je moet je uiterlijk 31 mei 2017 opgeven voor deze mentoraten! Lees alles over de mentoraten en de aanmelding in dit pdf-document.


Seriewedstrijd: ‘5 met samenhang’
Uitslagen en bespreking

Op dinsdagavond 9 mei 2017 vond in Zeist de bespreking plaats van de 67 series die waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd ‘Serie van 5 met Samenhang’. De juryleden Marjolein van Hout en Theo van Waas hebben de series op een middag in april gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze waren ingeleverd door de deelnemers.
Het Afdelingsbestuur had ervoor gekozen de 67 inzendingen op de bespreekavond alleen digitaal op groot scherm te tonen in plaats van ze serie voor serie op de bok te zetten in verband met de extra tijd die de laatste methode kost. Jurylid Theo besprak alle series aan de hand van de aantekeningen die beide juryleden gemaakt hadden bij het jureren. Zo leerden we ook over de verschillen tussen hun oordelen. Steeds werd eerst de hele serie op scherm getoond zodat ook aspecten van wat de 5 foto’s samen tot een serie maakten, besproken konden worden, waarna de foto’s één voor één groot werden getoond. Theo was een aangename bespreker, to the point, leerzaam en met veel verve besprak hij alle 67 series (die van de vele (!) afwezigen kort). Heel lovend bij wat de latere winnaars bleken te zijn – die foto zou ik wel aan de muur willen – en heel kort bij de series die in punten onder aan de reeks bungelden. We hoorden na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking.
Na de laatste serie kreeg Ruud Mulder, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de prijsuitreiking. Te beginnen met de 5e prijs werd de fotograaf naar voren geroepen waarna Ruud hem/haar vroeg nog kort iets te vertellen over de serie. Ook kreeg de fotograaf gelegenheid nog een vraag te stellen aan de jury en tenslotte lichtte ook Theo nog wat toe over de serie die opnieuw in z’n geheel op scherm werd getoond. Alle vijf prijswinnaars kregen een certificaat en gingen op de foto met hun certificaat.

De winnende serie van Jan Vernooij was een haast tedere (mijn woorden) serie met dubbelopnamen van vliegende meeuwen. De Afdelingsvoorzitter reikte aan Jan de Henk Ros (wissel)trofee uit onder applaus van de aanwezigen.

De winnaars van dit jaar zijn:

  1. Jan Vernooij, Fotoking Heuvelrug, 19,5 punten
  2. Pauli Gerritsen, Fotokring Eemland, 19 punten
  3. Wim Keetbaas, Fotogroep Kromme Rijn, 18,5 punten
  4. Dick Jeukens, Fotoclub De Essentie, 18 punten en
  5. Rudy Kouw, Fotoclub De Essentie, 17,75 punten

Alle resultaten van de 67 series, kun je hier in pdf-formaat bekijken.
Serie van 5 met Samenhang wordt georganiseerd als selectiewedstrijd voor de Salon Foto Nationaal. Op de eerste plaats worden de vijf winnaars voorgedragen voor deelname aan deze Salon en verder heeft de Afdeling nog het recht deze vijf series aan te vullen tot een door de Taakgroep Wedstrijden toegewezen maximaal aantal, naar rato van het aantal leden in een Afdeling. BMK’ers zijn automatisch verzekerd van nominatie, dus hun series hoeven niet in het toegewezen aantal meegenomen te worden. Bekijk de lijst van de series die door de Afdeling worden voorgedragen voor Foto Nationaal in pdf-formaat (de deelnemers die bij 5 met Samenhang zijn geëindigd op de plaatsen 1 tot en met 16).
We hopen dat alle genomineerden hun serie ook daadwerkelijk insturen naar Foto Nationaal!

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07
Hieronder het reglement voor de wedstrijd van 2017:
5 met samenhang: Reglement 2017 (pdf-formaat)


En De Beste Club 2016 winnaar is … Fotogroep Kromme Rijn

We kijken terug op een zeer geslaagde jurybespreking van de foto’s ingezonden voor onze clubwedstrijd De Beste Club. Het was een spannende strijd, die uiteindelijk gewonnen werd door Fotogroep Kromme Rijn, op 1 punt gevolgd door 2(!) clubs, Fotoclub Perspectief en Fotoclub Iris. Download hier de volledige uitslag DBC 2016.
De juryleden, Esther Vertelman en René van Rijswijk namen alle tijd om de foto’s tot en met de laatste uitgebreid te bespreken. Veel fotografen en clubbesturen gingen naar huis met waardevolle tips om volgende keer nóg meer punten binnen te halen.
Fotogroep Kromme Rijn ontving uit handen van Afdelingsvoorzitter Ruud Mulder de felbegeerde Dick van Groningen-Schinkelprijs.
Er ligt een zware taak voor Fotogroep Kromme Rijn om deze trofee volgend jaar te behouden. De concurrentie is groot!

bestuur
Ruud Mulder, voorzitter
Rien van Dam-Baggen, secretaris
Ruud Slot, penningmeester
André van Hooidonk, algemeen lid
Frans Albers, algemeen lid
Marianne van den Hoek, algemeen lid

Mag ik mij even voorstellen …

Foto: Gerrit Oskam FKH

[Foto: Gerrit Oskam FKH]

Mijn naam is Rien van Dam-Baggen en ik ben secretaris van het Afdelingsbestuur Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. In de afgelopen maanden hebben jullie mijn mailtjes al voorbij zien komen met als afzender interim secretaris.

Over mij persoonlijk: ik woon in Maarn, ben 65+ en was getrouwd met Cor tot zijn overlijden nu 3 jaar geleden. Wij hebben geen kinderen. Ik heb altijd fulltime gewerkt en ben sinds mijn 55ste met flexibel pensioen. Dit was mede mogelijk dankzij het feit dat Cor na ruim 40 dienstjaren met een (mooie) regeling kon stoppen met werken. Wij hebben daarna samen grote reizen gemaakt (en daarvan genoten) totdat dat niet meer kon vanwege Cors gezondheid.
Ik fotografeer al mijn hele leven, maar ben pas een paar jaar voor mijn pensioen lid geworden van een fotoclub. Ik ben (mede)oprichter van FK Heuvelrug en was daar eerst secretaris en daarna tot september 2016 voorzitter. In de fotografie was ik lang een allesvreter maar ik kom meer en meer tot de ontdekking dat documentaire fotografie mij wel goed ligt. Sinds een clubmentoraat van Peter van Tuijl werk ik aan een langerlopend project ‘Leven op het platteland’ waarvan ik elk jaar een aspect onder de loep neem.
Mijn andere hobby’s liggen vooral op het terrein van de sport, met een ontwikkeling van wedstrijdgericht naar meer recreatief (atletiek, trektochten te voet, bergsport, fietsen op racefiets etc). Sommige van die sportactiviteiten combineerden we met onze caravanvakanties en ook nu nog trek ik er in mijn eentje met de caravan op uit.
Over mij als bestuurder: in mijn vrije tijd tijdens en na mijn werkzame leven heb ik vooral ervaring opgedaan in verenigingen en stichtingen als secretaris en voorzitter. Een greep: bij een grote atletiekvereniging in Utrecht, bij de sportraad in Utrecht, bij mijn beroepsvereniging, bij een lokale welzijnszorgstichting en bij een fotokring. Mijn sterke en zwakke punten als bestuurder: ik heb overzicht, ben gestructureerd en breng ook graag structuur aan, ben oplossingsgericht en snel. Ik stel hoge eisen aan mijzelf maar loop er niet in vast en vind het prettig als anderen hun vrijwilligerstaken serieus nemen.
Naast de gebruikelijke taken van een secretaris in een bestuur, zie ik voor mezelf een rol weggelegd in de contacten met de clubs en de leden, met de fotobond en naar de media.

Ik kijk uit naar een productieve en plezierige tijd in het Afdelingsbestuur.
Rien van Dam-Baggen, maart 2017


‘In de Kijker’

Het informatiebulletin van de Afdeling, kun je als pdf-bestand bekijken:

winter 2016september 2016, mei 2016, februari 2016, november 2015, herfst 2015, mei 2015.


Fotoclubs in de Afdeling

07De fotoclubs waarvan de clubnummers beginnen met 07 vallen binnen de Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Kijk in de lijst van de fotoclubs en zoek op Afd-07.


Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar de webredacteur van de Afdeling. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen.

Posters plaatsen we in principe niet. Ze zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is moeilijk terug te vinden.