1. Homepage
  2. Voor Leden

Fotobond In Beeld (Online)

In 2020 verschenen er 5 edities van het magazine In Beeld: de edities van april en oktober zijn uitsluitend digitaal, die van maart, augustus en november is er zowel in een papieren als in een digitale versie.

In 2021 verschijnt het magazine ook vijf keer, d.w.z. 3x gecombineerd in print + digitaal (febr/maart, september en december), en 2x alleen digitaal (mei en oktober) met elk ongeveer de halve omvang. De voortzetting van deze verdeling is met een overgrote meerderheid besloten tijdens de ALV in september 2020.

De digitale versie, In Beeld Online, bevat altijd meer informatie en extra's dan de papieren versie.

Als je lid bent van meerdere clubs, krijg je het blad (helaas) ook meerdere keren. We zoeken binnen het nieuwe ledensysteem naar een oplossing hiervoor.

Deadline kopij aanleveren 2021
De verschijningsdata in 2021 zijn ca. 19 februari, 30 april, 27 augustus, 15 oktober en 3 december (‘op de mat’ resp. in de mailbox). Zie je als club, afdeling, gespreksgroep enz. aanleiding voor een artikel van enige omvang, liefst in verband met iets bijzonders (manifestatie, bekroning, jubileum enz.), meld dit dan zeer tijdig aan de redactie, zodat we het in de planning kunnen opnemen. Materiaal (tekst + foto’s) moet uiterlijk zo’n 5 weken voor de verschijningsdatum compleet bij de redactie binnen zijn. Dit kan via inbeeld@fotobond.nl. Vooral de geprinte editie heeft nu eenmaal een vrij lange productietijd.

Fotobond In Beeld

Vanaf editie 92 (december 2018) zijn de nummers digitaal beschikbaar via In Beeld Online. Eerdere nummers van In Beeld zijn uitsluitend beschikbaar vanaf maart 2015 en via deze links:

91 - september 2018
90 - mei 2018
89 - maart 2018
88 - december 2017
87 - september 2017
86 - mei 2017
85 - maart 2017
84 - december 2016
83 - september 2016
82 - mei 2016
81 - maart 2016
80 - december 2015
79 - september 2015
78 - mei 2015
77 - maart 2015