Fotobond In Beeld (Online)

In 2020 verschenen er 5 edities van het magazine In Beeld: de edities van april en oktober zijn uitsluitend digitaal, die van maart, augustus en november is er zowel in een papieren als in een digitale versie.

In 2021 verschijnt het magazine ook vijf keer, d.w.z. 3x gecombineerd in print + digitaal (febr/maart, september en december), en 2x alleen digitaal (mei en oktober) met elk ongeveer de halve omvang. De voortzetting van deze verdeling is met een overgrote meerderheid besloten tijdens de ALV in september 2020.

De digitale versie, In Beeld Online, bevat altijd meer informatie en extra's dan de papieren versie.

Als je lid bent van meerdere clubs, krijg je het blad (helaas) ook meerdere keren. We zoeken binnen het nieuwe ledensysteem naar een oplossing hiervoor.

Deadline kopij aanleveren 2021
De verschijningsdata in 2021 zijn ca. 19 februari, 30 april, 27 augustus, 15 oktober en 3 december (‘op de mat’ resp. in de mailbox). Zie je als club, afdeling, gespreksgroep enz. aanleiding voor een artikel van enige omvang, liefst in verband met iets bijzonders (manifestatie, bekroning, jubileum enz.), meld dit dan zeer tijdig aan de redactie, zodat we het in de planning kunnen opnemen. Materiaal (tekst + foto’s) moet uiterlijk zo’n 5 weken voor de verschijningsdatum compleet bij de redactie binnen zijn. Dit kan via inbeeld@fotobond.nl. Vooral de geprinte editie heeft nu eenmaal een vrij lange productietijd.