Fotobond In Beeld (Online)

In 2022 verschenen er 4 edities van het magazine In Beeld, zowel in een papieren als in een digitale versie.
In 2023 verschijnt het magazine ook vier keer, in print + digitaal. De digitale versie, In Beeld Online, bevat altijd meer informatie en extra's dan de papieren versie.

Deadline kopij aanleveren 2023
De verschijningsdata in 2023 zijn ca. 24 februari, 14 april, 1 september en 1 december (‘op de mat’ resp. in de mailbox). Zie je als club, afdeling, gespreksgroep enz. aanleiding voor een artikel van enige omvang, liefst in verband met iets bijzonders (manifestatie, bekroning, jubileum enz.), meld dit dan zeer tijdig aan de redactie, zodat we het in de planning kunnen opnemen. Materiaal (tekst + foto’s) moet uiterlijk zo’n 5 weken voor de verschijningsdatum compleet bij de redactie binnen zijn. Dit kan via inbeeld@fotobond.nl. Vooral de geprinte editie heeft nu eenmaal een vrij lange productietijd.