1. Homepage
  2. Afdelingen

Afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

Afdeling NulZeven

Utrecht-'t Gooi

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht, de Betuwe en het Noord-Hollandse ’t Gooi

bestuur

Ruud Mulder, voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris.afd07@fotobond.nl
Ruud Slot, penningmeester.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil, algemeen lid, wedstrijden.afd07@fotobond.nl
Marianne van den Hoek, algemeen lid

[Foto: Gilbert Bieshaar]

Afdelingswedstrijd 'De Beste Clubtrofee' 2017

In de maanden november/december 2017 organiseert de Afdeling Utrecht-'t Gooi van de Fotobond weer haar jaarlijkse wedstrijd om De Beste Club Trofee kortweg DBC.
Dit jaar is dat de vuurproef voor ons nieuwe bestuurslid/wedstrijdcoördinator a.i. Gerrit Heil. Gelukkig heeft Gerrit dit keer nog de hulp van Frans Albers op de achtergrond.
 
Graag nodig ik alle clubs van de Afdeling Utrecht-'t Gooi uit om deel te nemen aan de Afdelingswedstrijd om De Beste Club Trofee 2017 (DBC 2017). Inmiddels hebben alle clubsecretarissen deze uitnodiging inclusief de bijlagen ontvangen via de mail.
We zijn blij dat we Rob Agterdenbos en Diana Bokje bereid hebben gevonden de inzendingen te jureren.

De inzending kan plaatsvinden van 13 tot en met 24 november 2017 bij de op het inschrijfformulier aangegeven bestuursleden van de Afdeling Utrecht-’t Gooi. Maak wel altijd even een afspraak!  Adressen en telefoonnummers staan vermeld op het formulier.

De voorwaarden zijn vergeleken met vorig jaar slechts op één punt gewijzigd/versoepeld:
"De deelnemende foto's mogen niet zijn ingezonden voor een eerdere editie van de wedstrijd om De Beste Club Trofee van de Afdeling Utrecht-’t Gooi van de Fotobond".
Hiermee wordt het mogelijk dat foto's die eerder deel hebben uitgemaakt van een inzending bij 5 met Samenhang tóch uitgekozen kunnen worden voor de inzending voor De Beste Club Trofee waarvoor een club haar 10 beste foto's wil inleveren, uiteraard binnen de overige voorwaarden zoals maximaal twee foto's per lid en recent werk.    

Verder maken we jullie erop attent dat de bestandsnamen van de digitale foto's aan de voorwaarden moeten voldoen en dat de digitale bestanden moeten worden ingeleverd via WeTransfer bij de nieuwe wedstrijdcoördinator van de Afdeling, Gerrit Heil, (wedstrijden.afd07@fotobond.nl).

Op dinsdagavond 12 december 2017 wordt de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt en worden daaraan voorafgaand de inzendingen besproken door de jury (alleen de foto's van de aanwezige clubs).

Jullie kunnen de volgende documenten die ook zijn toegezonden aan de clubsecretariaten, hier downloaden in pdf-formaat:
Als er vragen zijn, stel ze gerust.
We kijken uit naar de inzendingen

Met vriendelijke groet
Namens het Bestuur van Afdeling 07
Rien van Dam-Baggen, secretaris


‘5 met samenhang 2017’ , uitslagen en bespreking

Op dinsdagavond 9 mei 2017 vond in Zeist de bespreking plaats van de 67 series die waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd ‘Serie van 5 met Samenhang’. De juryleden Marjolein van Hout en Theo van Waas hebben de series op een middag in april gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze waren ingeleverd door de deelnemers.
Het Afdelingsbestuur had ervoor gekozen de 67 inzendingen op de bespreekavond alleen digitaal op groot scherm te tonen in plaats van ze serie voor serie op de bok te zetten in verband met de extra tijd die de laatste methode kost. Jurylid Theo besprak alle series aan de hand van de aantekeningen die beide juryleden gemaakt hadden bij het jureren. Zo leerden we ook over de verschillen tussen hun oordelen. Steeds werd eerst de hele serie op scherm getoond zodat ook aspecten van wat de 5 foto’s samen tot een serie maakten, besproken konden worden, waarna de foto’s één voor één groot werden getoond. Theo was een aangename bespreker, to the point, leerzaam en met veel verve besprak hij alle 67 series (die van de vele (!) afwezigen kort). Heel lovend bij wat de latere winnaars bleken te zijn – die foto zou ik wel aan de muur willen – en heel kort bij de series die in punten onder aan de reeks bungelden. We hoorden na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking.
Na de laatste serie kreeg Ruud Mulder, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de prijsuitreiking. Te beginnen met de 5e prijs werd de fotograaf naar voren geroepen waarna Ruud hem/haar vroeg nog kort iets te vertellen over de serie. Ook kreeg de fotograaf gelegenheid nog een vraag te stellen aan de jury en tenslotte lichtte ook Theo nog wat toe over de serie die opnieuw in z’n geheel op scherm werd getoond. Alle vijf prijswinnaars kregen een certificaat en gingen op de foto met hun certificaat.

De winnende serie van Jan Vernooij was een haast tedere (mijn woorden) serie met dubbelopnamen van vliegende meeuwen. De Afdelingsvoorzitter reikte aan Jan de Henk Ros (wissel)trofee uit onder applaus van de aanwezigen.

De winnaars van dit jaar zijn:

  1. Jan Vernooij, Fotoking Heuvelrug, 19,5 punten
  2. Pauli Gerritsen, Fotokring Eemland, 19 punten
  3. Wim Keetbaas, Fotogroep Kromme Rijn, 18,5 punten
  4. Dick Jeukens, Fotoclub De Essentie, 18 punten en
  5. Rudy Kouw, Fotoclub De Essentie, 17,75 punten

Alle resultaten van de 67 series, kun je hier in pdf-formaat bekijken.
Serie van 5 met Samenhang wordt georganiseerd als selectiewedstrijd voor de Salon Foto Nationaal. Op de eerste plaats worden de vijf winnaars voorgedragen voor deelname aan deze Salon en verder heeft de Afdeling nog het recht deze vijf series aan te vullen tot een door de Taakgroep Wedstrijden toegewezen maximaal aantal, naar rato van het aantal leden in een Afdeling. BMK’ers zijn automatisch verzekerd van nominatie, dus hun series hoeven niet in het toegewezen aantal meegenomen te worden. Bekijk de lijst van de series die door de Afdeling worden voorgedragen voor Foto Nationaal in pdf-formaat (de deelnemers die bij 5 met Samenhang zijn geëindigd op de plaatsen 1 tot en met 16).
We hopen dat alle genomineerden hun serie ook daadwerkelijk insturen naar Foto Nationaal!

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07
Hieronder het reglement voor de wedstrijd van 2017:
5 met samenhang: Reglement 2017 (pdf-formaat)

De Beste Club 2016 is … Fotogroep Kromme Rijn

We kijken terug op een zeer geslaagde jurybespreking van de foto’s ingezonden voor onze clubwedstrijd De Beste Club. Het was een spannende strijd, die uiteindelijk gewonnen werd door Fotogroep Kromme Rijn, op 1 punt gevolgd door 2(!) clubs, Fotoclub Perspectief en Fotoclub Iris. Download de volledige uitslag DBC 2016.
De juryleden, Esther Vertelman en René van Rijswijk namen alle tijd om de foto’s tot en met de laatste uitgebreid te bespreken. Veel fotografen en clubbesturen gingen naar huis met waardevolle tips om volgende keer nóg meer punten binnen te halen.
Fotogroep Kromme Rijn ontving uit handen van Afdelingsvoorzitter Ruud Mulder de felbegeerde Dick van Groningen-Schinkelprijs.

Er ligt een zware taak voor Fotogroep Kromme Rijn om deze trofee volgend jaar te behouden. De concurrentie is groot!

‘In de Kijker’

Het informatiebulletin van de Afdeling, kun je als pdf-bestand bekijken:

winter 2016september 2016mei 2016februari 2016november 2015herfst 2015mei 2015

[Foto: Gerrit Oskam FKH]

Mag ik mij even voorstellen ...

Mijn naam is Rien van Dam-Baggen en ik ben sinds de AAV van 2017 de nieuwe secretaris van het bestuur van Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Ik draai sinds september 2016 mee in het bestuur en in dat kader hebben jullie mijn mailtjes al wel eens voorbij zien komen.
Over mij persoonlijk: ik woon in Maarn, ben 65+ en was getrouwd met Cor tot zijn overlijden nu 3 jaar geleden. Wij hebben geen kinderen. Ik heb altijd fulltime gewerkt en ben sinds mijn 55ste met flexibel pensioen. Dit was mede mogelijk dankzij het feit dat Cor na ruim 40 dienstjaren met een (mooie) regeling kon stoppen met werken. Wij hebben daarna samen grote reizen gemaakt (en daarvan genoten) totdat dat niet meer kon vanwege Cors gezondheid.
Ik fotografeer al mijn hele leven, maar ben pas een paar jaar voor mijn pensioen lid geworden van een fotoclub. Ik ben (mede)oprichter van FK Heuvelrug en was daar eerst secretaris en daarna tot september 2016 voorzitter. In de fotografie was ik lang een allesvreter maar ik kom meer en meer tot de ontdekking dat documentaire fotografie mij wel goed ligt. Sinds een clubmentoraat van Peter van Tuijl werk ik aan een langerlopend project ‘Leven op het platteland’ waarvan ik elk jaar een aspect onder de loep neem.
Mijn andere hobby’s liggen vooral op het terrein van de sport, met een ontwikkeling van wedstrijdgericht naar meer recreatief (atletiek, trektochten te voet, bergsport, fietsen op racefiets etc). Sommige van die sportactiviteiten combineerden we met onze caravanvakanties en ook nu nog trek ik er in mijn eentje met de caravan op uit.
Over mij als bestuurder: in mijn vrije tijd tijdens en na mijn werkzame leven heb ik vooral ervaring opgedaan in verenigingen en stichtingen als secretaris en voorzitter. Een greep: bij een grote atletiekvereniging in Utrecht, bij de sportraad in Utrecht, bij mijn beroepsvereniging, bij een lokale welzijnszorgstichting en bij een fotokring. Mijn sterke en zwakke punten als bestuurder: ik heb overzicht, ben gestructureerd en breng ook graag structuur aan, ben oplossingsgericht en snel. Ik stel hoge eisen aan mijzelf maar loop er niet in vast en vind het prettig als anderen hun vrijwilligerstaken serieus nemen.
Naast de gebruikelijke taken van een secretaris in een bestuur, zie ik voor mezelf een rol weggelegd in de contacten met de clubs en de leden, met de fotobond en naar de media.

Ik kijk uit naar een productieve en plezierige tijd in het Afdelingsbestuur.

Rien van Dam-Baggen, maart 2017

Fotoclubs in de Afdeling


7De fotoclubs waarvan de clubnummers beginnen met 07 vallen binnen de Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Kijk in de lijst van de fotoclubs en zoek op Afd-07. 

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar webmaster.afd07@fotobond.nl. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen.

Affiches plaatsen we in principe niet. Ze zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is moeilijk terug te vinden.