1. Homepage
  2. Afdelingen

Afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

Afdeling NulZeven

Fotobond | afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht, de Betuwe en het Noord-Hollandse ’t Gooi

bestuur

Ruud Slot, voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris.afd07@fotobond.nl
Ruud Slot, penningmeester.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil, algemeen lid, wedstrijden.afd07@fotobond.nl
Vacature, algemeen lid

[Foto's van de winnende club 2018, FC Eemland]

Bespreking en prijsuitreiking De Beste Club 2018

Op dinsdagavond 11 december vond in Zeist de bespreking plaats van de tien foto's die door elk van  18 clubs waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd om de Beste Club Trofee (DBC). De juryleden Simon Ophof en Hans Brongers  hadden de 180 foto's op een middag eind november gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ingeleverd door de clubs. Hoewel alleen het buitenste formaat van de in te leveren foto's is vastgelegd in het reglement, viel het op dat nog steeds vrijwel alle foto's in een passe-partout van 40x50cm waren gezet, vaak zwart, een enkele keer gebroken wit/crème en heel af en toe in een kleur die bij de foto paste. De inzendingen moesten per club uit werk van minimaal 5 fotografen bestaan, wat slechts bij twee clubs het geval was: bij de meeste andere clubs bestond de inzending uit minimaal zeven fotografen.

Fred_Elfrich[foto Fred Elfrich]

Ook nu weer had het Afdelingsbestuur ervoor gekozen de 180 ingezonden foto’s  uitsluitend digitaal op groot scherm te tonen in plaats van ze steeds alle tien per club op de bok te zetten. Deze aanpak is behoorlijk tijdbesparend.  Eén scherm vertoonde steeds alle 10 de foto's van een club  in één beeld en op het andere scherm werd steeds groot de foto getoond die op dat moment door de jury werd besproken.

We hadden met Simon en Hans voor deze editie van De Beste Club Trofee een topjury in huis gehaald. Samen hebben zij het in de fotobond als standaardwerk gehanteerde boek “Over foto’s gesproken” geschreven terwijl Simon bovendien de landelijke cursus Jureren heeft ontworpen waar de juryleden voor de grote landelijke wedstrijden hun opleiding krijgen of hebben gekregen.
Op deze bespreekavond besprak Simon de foto’s in zijn eentje omdat Hans verhinderd was. Ze hadden op deze situatie geanticipeerd door bij het jureren veel tijd te besteden aan het samen bespreken van elke foto, alvorens, in een volgende ronde, in overleg hun eigen beoordeling in de vorm van een cijfer te geven. Het was een geanimeerde bespreking, vooral heel leerzaam. Simon besprak de foto's heel intensief,  met veel aandacht voor wat Hans en hij goed vonden aan de foto, hun eventuele verschilpunten en hij gaf ook bruikbare tips over hoe een foto eventueel  spannender en pakkender  gemaakt kon worden.  We hoorden in de pauze en na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking, waarbij heel vaak het woord "leerzaam" en synoniemen daarvan voorbij kwamen.  Simon kreeg een spontaan applaus na de bespreking.
Heleen Jonkman[foto: Heleen Jonkman]

Nadat de foto's van de aanwezige clubs waren getoond en besproken nam Ruud Slot, interim-voorzitter van de Afdeling, het woord voor de bekendmaking van de prijswinnaars. Te beginnen met de 5e plaats werd een vertegenwoordiger van de betreffende club naar voren gevraagd waarna Ruud hem het certificaat uitreikte en ze gezamenlijk op de foto werden gezet met hun certificaat.
Aan de winnaar van de wedstrijd, ook dit jaar FC Eemland, werd onder applaus van de aanwezigen door Dick van Groningen Schinkel, o.a. oud-voorzitter van de Afdeling Utrecht-'t Gooi,  de naar hem vernoemde trofee uitgereikt. Gelukkig is de trofee geen wisseltrofee want dan had Eemland hem allang in hun prijzenkast mogen zetten en had er een nieuwe trofee moeten komen.

 Complimenten voor de vijf eerstgeplaatsten van 2018:
1. FC Eemland, 154 punten
2. FG Kromme Rijn, 151 punten
3. FG Fotogein, 146 punten
4. De Verbeelding, 143,5 punten en
5. AFC Flevo, 143 punten
Vier van deze clubs eindigden in 2017 ook al bij de eerste zes geplaatsten.

Voor de resultaten uitgesplitst per foto per club, klik hier op "2018 Uitslag DBC".

Daarna had Ruud nog een kleine verrassing. Het Afdelingsbestuur wilde dit jaar ook eens aandacht geven aan de individuele hoogstscorende fotografen. Om de beurt werden zeven fotografen die met hun foto een score van 18 behaalden, naar voren geroepen om een certificaat in ontvangst te nemen. En vervolgens de twee fotografen die maar liefst 19 punten van de jury hadden gekregen voor hun foto, Heleen Jonkman van FC Eemland - ze kreeg van één jurylid maar liefst een 10 - en Fred Elfrink van FC De Verbeelding 811 - hij had zelfs 2 foto's bij deze beste negen .

Voor de lijst van de 17 hoogstscorende fotografen, klik  hier op "DBC 2018 top17".

Nog een paar opmerkingen van deze zeer ervaren jury, genoteerd tijdens het jureren of de bespreking in willekeurige volgorde:
- veel foto’s zijn te groot afgedrukt, groot is niet altijd beter/mooier
- elke foto vraagt zijn eigen presentatie, óngeacht de andere presentaties in de club inzending
- het gaat om de foto bij de jurering, maar de presentatie telt zeker mee
- elke foto wordt op zichzelf gejureerd ongeacht welke foto ervoor of erna komt.
Dat Simon en Hans veel ervaring hebben bleek ook uit het feit dat ze recent Foto Individueel hebben gejureerd en besproken.
 
Met het verzoek aan de clubs om de foto's mee naar huis te nemen, sloot de voorzitter  de bijeenkomst  met een slotapplaus voor de jury en de clubs.

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07
foto: Johan van der Wielen

Presentatie natuurfotograaf Johan van der Wielen


Ter gelegenheid van haar 15 jarig bestaan biedt CameraNu aan de Afdeling Utrecht-'t Gooi een avondvullende presentatie landschapsfotografie aan door natuurfotograaf Johan van der Wielen.

De presentatie vindt plaats op donderdag 8 november 2018 om 20.00u in gebouw De Koppeling in Zeist en alle leden van de Afdeling zijn hierbij uitgenodigd. De toegang is gratis. Leden van andere fotobondsafdelingen en introducés die geen lid zijn van de fotobond zijn ook welkom

Wie is natuurfotograaf Johan van der Wielen?
Op zijn website lezen we: "Hoewel Johan alle takken van de natuurfotografie beoefent, heeft hij zich gespecialiseerd in landschapsfotografie, sfeerbeelden en nachtfotografie. Zijn beelden kenmerken zich door het spel van licht, grootsheid van het onderwerp en sprankelende kleuren. Het weer speelt een belangrijke rol in zijn werk, of het nu een gouden zonsopkomst is of een apocalyptische regenbui... "zo lang er structuur is, is er hoop".
Dit spreekt bijna voor zich maar voor meer informatie over Johan: https://www.johanvanderwielen.nl/over-johan/     

Johan gaat ons in principe de volgende presentatie laten zien: 

Op avontuur door Nederland - ontdekkingstocht door de delta
Tijdens deze avondvullende presentatie neemt Natuurfotograaf Johan van der Wielen ons mee op een wonderlijke reis door Nederland. Van oorsprong zijn ‘de lage landen’ de uitlopers van de rivieren, grote stromen die vanuit Frankrijk en Duitsland omlaag stromen. Hoe dichter bij zee hoe meer de rivieren zich vertakken. Uiteindelijk vormt zich zo een delta van kreken, rivieren, moerassen, bossages, plassen en meren. Zo was Nederland. En op deze reis neemt Johan u mee. Vanuit het hoge zuiden waar kleine stroompjes zich voegen bij grote rivieren, gaan we samen op avontuur. We ontdekken de uiterwaarden, bezoeken unieke deltagebieden als Oostvaardersplassen en Wieden/ Weerribben, ontmoeten zeldzame soorten als kievitsbloemen en porseleinzwammen, vergapen ons aan de unieke schoonheid van de bossen op stuwwal Utrechtse Heuvelrug om uiteindelijk aan het eind van onze reis aan te komen bij het einde van de delta: de Waddenzee, de eilanden en uiteindelijk de uitgestrekte Noordzee. In deze wondere reis volgen we het water en worden we de unieke diversiteit gewaar die ons lage land te bieden heeft.

[Foto: Wim Hoogveld]

Mentoraten en cursussen seizoen 2018-2019

Namens het Afdelingsbestuur kan ik melden dat de Afdeling Utrecht-'t Gooi in het seizoen 2018-2019 twee mentoraten en één cursus zal organiseren en wel:
1) een mentoraat onder leiding van Harry Sikkenk die met ons gaat werken aan het leren seriematig te fotograferen (klik hier)
2) een mentoraat onder leiding van Pieter van Leeuwen die een mentoraat gaat geven zonder een specifiek thema (klik hier).

In de mentoraten wordt in vijf avonden gewerkt aan vragen als hoe kan ik een foto interessant maken, hoe kan ik mijn verhaal vertellen, hoe kan ik anderen met mijn foto's raken, hoe kan ik mijn eigen handschrift (beeldstijl) ontwikkelen, hoe maak ik een serie en wat voor soort serie dan. Samen wordt, door ieder met een eigen thema, gewerkt naar een eindpresentatie (avond 6) van 5 à 10 foto's, die zal worden vastgelegd in een fotoboek.

Het mentoraat van Harry is vol, dat van Pieter heeft nog een enkele plaats.

Kosten voor dit mentoraat € 150,- (i.v.m. andere prijsstelling door de docent), 6e avond en boekje inbegrepen.

3) een cursus Flitstechnieken door Johan Huizing (klik hier)
Johan gaat met de deelnemers aan het werk om in vijf bijeenkomsten het gebruik van de flitser met name in buitensituaties onder de knie te krijgen. De manier van werken lijkt wat op een mentoraat: fotograferen, werk meebrengen, in de bijeenkomst bepreken en er weer verder aan werken.
De cursus van Johan is vol!

Cursus Jureren in Clubs in aantocht ...
De Fotobond, Taakgroep Opleidingen en Sprekers, heeft een cursus "Jureren in clubs" ontwikkeld en verzoekt de Afdelingen om deze te gaan organiseren. Dat willen wij graag, maar omdat ons aanbod voor het najaar al rond was, kondigen we deze cursus voor het voorjaar van 2019 (januari tot april) aan. De cursus omvat 3 cursusavonden met tussenperiodes van 4 à 5 weken. Maximum aantal deelnemers 8 à 10.

In september zullen wij gedetailleerde informatie over deze cursus sturen aan de clubs en persoonlijke leden van de Afdeling.

Afdeling Utrecht-‘t Gooi van de Fotobond
Rien van Dam-Baggen, secretaris
opleidingen.afd07@fotobond.nl

Verslag van De Beste Club trofee 2017

Foto: Ruud Slot

Bespreking van de foto's van De Beste Club Trofee 2017

Op dinsdagavond 12 december  vond in Zeist de bespreking plaats van de tien foto's die door elk van  16 clubs waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd om de Beste Club Trofee (DBC). De juryleden Diana Bokje en Rob Agterdenbos  hadden de 160 foto's op een middag begin december  gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze waren ingeleverd door de clubs. Hoewel alleen het buitenste formaat van de in te leveren foto's was vastgelegd in het reglement, viel het op dat alle foto's in een passe-partout van 40x50cm waren gezet, zoals lang voorschrift was bij fotobondswedstrijden.  De inzendingen moesten per club bestaan uit werk van minimaal 5 fotografen wat betekende dat er per fotograaf maximaal 2 foto's ingestuurd konden worden.  

Het Afdelingsbestuur had er voor deze avond voor gekozen de 160 ingezonden foto's  alleen digitaal op groot scherm te tonen in plaats van ze steeds alle tien per club op de bok te zetten. Deze aanpak is behoorlijk tijdbesparend .  Eén scherm vertoonde steeds alle 10 de foto's van een club  in één beeld en op het andere scherm werd steeds groot de foto getoond die op dat moment door de jury werd besproken. 

Diana en Rob hadden besloten bij de bespreking van de foto's niet  per foto te wisselen, maar elk steeds alle 10 de foto's van één club te bespreken. Dat was rustiger in de bespreking en kostte minder tijd. Ook konden ze hierdoor eventueel teruggrijpen op een andere foto in die inzending. Beide juryleden bespraken de foto's met veel respect, Rob wat meer zakelijk en to the point en Diana op de van haar bekende enthousiaste manier en ook to the point.  Beiden hadden veel aandacht voor wat ze goed vonden aan de foto en ook hadden ze heel bruikbare tips voor de fotograaf over hoe een foto eventueel  spannender en pakkender  of meer op het juiste moment gemaakt kon worden.  We hoorden in de pauze en na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking.  

Nadat de foto's van alle clubs waren getoond en besproken kreeg Ruud Mulder, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de bekendmaking van de prijswinnaars. Te beginnen met de 5e prijs werd een vertegenwoordiger van de betreffende club naar voren gevraagd waarna Ruud hem (ja, er kwamen alleen mannen naar voren) vroeg nog kort iets te vertellen over het selectieproces binnen de club. Alle vijf prijswinnende clubs kregen een certificaat en gingen op de foto met hun certificaat. 

Aan de winnaar van de wedstrijd, FC Eemland, werd onder applaus van de aanwezigen door Dick van Groningen Schinkel, o.a. oud-voorzitter van de Afdeling Utrecht-'t Gooi,  de naar hem vernoemde trofee uitgereikt. Na een jaar zonder trofee, nam Eemland de Dick van Groningen Schinkel Trofee over van FG Kromme Rijn, dat dit jaar vijfde werd. 

 Complimenten voor de vijf winnaars:
1. FK Eemland, 148 punten
2. FC De Essentie, 145 punten
3. FC Fotogein, 144 punten
4. FC Iris, 140 punten en
5. FG Kromme Rijn, 139 punten

Voor de resultaten uitgesplitst per foto per club, klik op de pdf "Uitslag DBC 2017"

Met een oproep tot deelname aan de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang in het voorjaar, en een aanmoediging van Diana om in te zenden voor het Fotofestival aan de Maas, sloot de voorzitter de bijeenkomst waarbij hij ons op het hart drukte onderweg voorzichtig te zijn in verband met de gladheid. 

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07

[Foto: Rudy Rader]

Op zoek naar nieuwe voorzitter

Op de bespreekavond van de Afdelingwedstrijd 5 met Samenhang heeft de voorzitter van de Afdeling Utrecht-'t Gooi, Ruud Mulder, bekend gemaakt dat hij per 10 mei 2018 zal aftreden als Afdelingsvoorzitter ivm zijn verhuizing naar Den Haag.

Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Afdeling. We denken daarbij aan iemand met capaciteiten en ervaring als voorzitter en ruime ervaring binnen de Fotobond.
Maar eerst even wat informatie over de inhoud en taken van de functie. Kort gezegd geeft de voorzitter leiding aan alle activiteiten van de Afdeling Utrecht-'t Gooi. Zo heeft de Fotobond dat geformuleerd voor haar Afdelingsvoorzitters.
Wat concreter gezegd omvat dit zaken als:
- het voorzitten van de bestuursvergaderingen van de Afdeling, van de Algemene Afdelingsvergadering en van de bespreek- en uitslagenavonden van de Afdelingswedstrijden;
- de voorzitter neemt samen met de overige bestuurders inhoudelijke beslissingen over het programma van de Afdeling, zoals de wedstrijden, de mentoraten en cursussen, en stelt samen met de secretaris de inhoud en agenda van de vergaderingen van bestuur en eventuele commissies vast;
- ook vertegenwoordigt hij de Afdeling in het Bondsbestuur en naar instanties buiten de Fotobond zoals gemeenten en andere overheden;
- tenslotte representeert de voorzitter de Afdeling bij onder meer de opening van exposities en jubilea van de clubs en leden van de Afdeling.

Het Afdelingsbestuur telt vijf leden die elk hun eigen takenpakket hebben. Beslissingen op hun terrein worden genomen in de bestuursvergaderingen in overleg en afstemming met de overige bestuurders.

We stellen ons voor dat mensen met interesse in deze functie zich melden bij de interim-voorzitter Ruud Slot (voorzitter.afd07@fotobond.nl) en/of de secretaris, Rien van Dam-Baggen (secretaris.afd07@fotobond.nl). We hebben nog steeds voorkeur voor een spreiding van de bestuurders over de diverse regio's van de Afdeling.
We stellen ons voor dat een potentiële voorzitter eerst een poos als algemeen bestuurslid meedraait in het Afdelingsbestuur alvorens we van twee kanten besluiten of hij/zij aan de AAV wordt voorgedragen als de nieuwe voorzitter.

Het Bestuur van de Afdeling Utrecht-'t Gooi

Ruud Slot: mag ik me voorstellen?

Ruud_Slot_1.JPGMijn naam is Ruud Slot en al een tijdje maak ik als penningmeester deel uit van het bestuur van de Afdeling Utrecht -'t Gooi. Sinds kort ben ik daarnaast ook nog  interim-voorzitter.
Inmiddels is het een soort traditie geworden om je als bestuurslid even voor te stellen aan de Afdeling en haar leden en dat had ik tot nu toe niet gedaan.
Ik ben nu 61 jaar en heb sinds kort weer een vaste baan en dus ben ik tot mijn pensioen onder de pannen als Sociaal Raadsman in Utrecht. 
Ik ben getrouwd, heb drie dochters en een aantal kleinkinderen. Dus ik heb geen moeite om mijn dagen te vullen met een mix van werk, hobby en opa zijn.
Wat de fotografie betreft: lang geleden ben ik begonnen met fotograferen met een Praktika, in de tijd van de dia’s. Dit kwam mede doordat mijn vader ook fotografeerde en veel op film super 8 vastlegde. De interesse voor de fotografie is er altijd geweest, maar ik heb er lange tijd weinig mee gedaan. 
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik met een Fuji hybride camera op cursus gegaan in Frankrijk. (en gelijk vakantie gehouden). Dit was als opnieuw beginnen bij de basis van het fotograferen en de hele discussie over de keuze RAW of JPEG. Belangrijkste wat ik er leerde was uiteindelijk : klein kijken, keuzes maken en vooral veel oefenen.
Daarna heb ik een Nikon camera gekocht en ben lid geworden van Fotogroep Fotogein. In die club heb ik veel bijgeleerd over foto's kijken, nieuwe onderwerpen uitproberen en technieken verbeteren. 
Bij Fotogein was er al snel een vacature voor penningmeester en gezien mijn financiële achtergrond heb ik me daarvoor aangemeld en tot op de dag van vandaag ben ik daar nog steeds penningmeester. 
Toen daarna bij de Afdeling Utrecht-'t Gooi de bestuursfunctie van penningmeester vrij kwam, heb ik eens gevraagd om hoeveel werk dat ging en omdat het wel mee zou vallen, heb ik me aangemeld en ben ik penningmeester van de Afdeling geworden. 
Dat het weinig werk zou zijn, valt in de praktijk nogal eens tegen en daarbij komt ook nog dat ik op dit moment door de huidige samenstelling van het bestuur ook nog de extra functie van interim-voorzitter op me heb genomen.

Helaas schiet het fotograferen er daardoor nogal eens bij in, maar op dat gebied zie ik nog genoeg uitdagingen. 

Foto: Charlotte Koloc

Gevraagd: Nieuw bestuurslid voor de Afdeling

Na het vertrek van Frans Albers uit het bestuur en met het oog op de aanstaande vertrek van Marianne van de Hoek, heeft het Afdelingsbestuur zich gebogen over de taken van beide functionarissen. Enerzijds waren de taken qua zwaarte niet evenredig verdeeld, anderzijds lagen er nog taken braak. 

De eerste stap was dat bij het aantreden van Gerrit Heil als wedstrijdcoördinator, de taak Opleidingen en Spreker buiten de overdracht werd gehouden en gereserveerd voor het vijfde bestuurslid.
Verder merkten we dat de Redactie wel erg smal bezet was zodat er bijvoorbeeld geen tijd was voor het actief werven van artikelen, het opzetten van (nieuwe) rubrieken, het verslaan van evenementen en jubilea in de clubs, e.d. Door het vijfde bestuurslid toe te voegen aan de Redactie zou de bezetting hiervan minder kwetsbaar worden en zouden we ook meer uit In de Kijker kunnen halen.

Zo kwamen we tot onderstaande taakomschrijving voor het door ons gezochte vijfde bestuurslid, een algemeen lid van het Afdelingsbestuur.

We zoeken ....
- een enthousiast bestuurder met de taak "Opleidingen en spreker" én met de taak "Redactie". Dit bestuurslid organiseert de mentoraten en cursussen en zoekt minimaal één spreker per jaar, dit alles in afstemming met het bestuur. De mentoraten en cursussen vinden plaats in Vianen, de spreker wordt uitgenodigd en ontvangen in Zeist. Voor de redactietaak zien we graag een actieve houding in het verwerven en zelf schrijven van kopij in de vorm van artikelen, de opzet van rubrieken en verslaglegging van evenementen in de clubs en de afdeling, uiteraard in overleg en afstemming met de andere redactieleden.
Hoewel we niemand op voorhand willen uitsluiten, zoeken we op de eerste plaats voor deze functie een bestuurder uit een van de regio's die niet vertegenwoordigd zijn in het huidige bestuur, zoals 't Gooi, het Groene Hart en het Utrechtse Rivierengebied. We hopen daarmee ook de betrokkenheid van de betreffende regio's bij het bestuur van de Afdeling te vergroten.

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie, dan kun je je wenden tot de voorzitter Ruud Mulder ( 06 53438340 of via  voorzitter.afd07@fotobond.nl ) of de secretaris Rien van Dam-Baggen ( 0343 442060 of via secretaris.afd07@fotobond.nl)

Het Afdelingsbestuur, december 2017

[serie Peter van de Brink, Fotoclub Vleuten]

Winnaars Serie 5 met Samenhang 2018

Op dinsdagavond 17 april vond in Zeist de bespreking plaats van de 66 series die waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang. Hieronder vindt u een ingekorte versie van het verslag. Voor het volledige verslag van de bijeenkomst, klik hier

In een afwisseling per serie bespraken Peter  van Tuijl en Harry Sikkenk meestal eerst de complete serie waarna de foto's nog eens één voor één op groot scherm werden gepresenteerd.

Na de laatste serie kreeg Ruud Mulder, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de prijsuitreiking. Te beginnen met de 5e prijs werd de fotograaf naar voren geroepen waarna Ruud hen (allemaal mannen dit keer!) feliciteerde en het certificaat overhandigde. Bij de series die eerste en tweede waren geworden, legde de jury nogmaals uit waarom ze een onderscheid hadden kunnen maken tussen de eerste en de tweede prijs terwijl beide foto's evenveel punten hadden gekregen.
De winnende serie van Peter van de Brink was een hele bijzondere. Op verzoek van de jury vertelde Peter dat hij dit zwaar gehandicapte meisje had kunnen fotograferen dankzij een in de loop van de jaren gegroeide betrokkenheid met het gezin waarin ze leefde.  De jury was vooral vol lof over de integere en respectvolle wijze waarop de fotograaf haar had vastgelegd in beelden.
De Afdelingsvoorzitter reikte de Henk Ros (wissel)trofee uit aan de winnaar van deze editie van de Vijf met Samenhang, Peter vd Brink, onder applaus van de aanwezigen.

 De winnaars van dit jaar zijn:
1. Peter vd Brink, Fotoclub Vleuten, 18 punten
2. Luc Schaap, CFC Lek en Licht, 18 punten
3. Hans vd Pol, FG AurorA, 18 punten
4. Ad Witte, FG Nieuwegein, 18 punten en
5. Bert Caris, FC 't Gooi, 18 punten
De jury heeft  bij het jureren ter plekke de plaatsingen vastgesteld.

Serie van 5 met Samenhang wordt mede georganiseerd als selectiewedstrijd voor de Salon Foto Nationaal. Op de eerste plaats worden de vijf winnaars voorgedragen voor deelname aan deze Salon en verder heeft de Afdeling nog het recht deze vijf series aan te vullen tot een door de Taakgroep Wedstrijden toegewezen maximaal aantal, naar rato van het aantal leden in een Afdeling. BMK'ers zijn automatisch verzekerd van nominatie, dus hun series hoeven niet in het  toegewezen aantal meegenomen te worden.  

Voor de uitslagen per serie en de  lijst van series die door de Afdeling, op voordracht van de jury, worden voorgedragen voor Foto Nationaal, klik hier.  
We hopen dat alle genomineerden ook daadwerkelijk een serie insturen naar Foto Nationaal!

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07

‘In de Kijker’

Het informatiebulletin van Afdeling 07 kun je als pdf-bestand bekijken. Hieronder vind je de links:
winter 2018, herfst 2018, zomer 2018, voorjaar 2018,
winter 2017-2018herfst 2017,
winter 2016
september 2016mei 2016februari 2016
november 2015
herfst 2015mei 2015.Fotoclubs in de Afdeling


7De fotoclubs waarvan de clubnummers beginnen met 07 vallen binnen de Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar webmaster@fotobond.nl. Vermeldt even dat het om afdeling 07 gaat. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen.

Affiches plaatsen we in principe niet. Ze zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is moeilijk terug te vinden.