1. Homepage
  2. Afdelingen

Afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

Afdeling NulZeven

Utrecht-'t Gooi

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht, de Betuwe en het Noord-Hollandse ’t Gooi

bestuur

Ruud Mulder, voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris.afd07@fotobond.nl
Ruud Slot, penningmeester.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil, algemeen lid, wedstrijden.afd07@fotobond.nl
Vacature, algemeen lid

Peter van de Brink, Fotoclub Vleuten

Winnaars Serie 5 met Samenhang 2018

Op dinsdagavond 17 april vond in Zeist de bespreking plaats van de 66 series die waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang. Hieronder vindt u een ingekorte versie van het verslag. Voor het volledige verslag van de bijeenkomst, klik hier

In een afwisseling per serie bespraken Peter  van Tuijl en Harry Sikkenk meestal eerst de complete serie waarna de foto's nog eens één voor één op groot scherm werden gepresenteerd.

Na de laatste serie kreeg Ruud Mulder, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de prijsuitreiking. Te beginnen met de 5e prijs werd de fotograaf naar voren geroepen waarna Ruud hen (allemaal mannen dit keer!) feliciteerde en het certificaat overhandigde. Bij de series die eerste en tweede waren geworden, legde de jury nogmaals uit waarom ze een onderscheid hadden kunnen maken tussen de eerste en de tweede prijs terwijl beide foto's evenveel punten hadden gekregen.
De winnende serie van Peter van de Brink was een hele bijzondere. Op verzoek van de jury vertelde Peter dat hij dit zwaar gehandicapte meisje had kunnen fotograferen dankzij een in de loop van de jaren gegroeide betrokkenheid met het gezin waarin ze leefde.  De jury was vooral vol lof over de integere en respectvolle wijze waarop de fotograaf haar had vastgelegd in beelden.
De Afdelingsvoorzitter reikte de Henk Ros (wissel)trofee uit aan de winnaar van deze editie van de Vijf met Samenhang, Peter vd Brink, uit onder applaus van de aanwezigen.

 De winnaars van dit jaar zijn:
1. Peter vd Brink, Fotoclub Vleuten, 18 punten
2. Luc Schaap, CFC Lek en Licht, 18 punten
3. Hans vd Pol, FG AurorA, 18 punten
4. Ad Witte, FG Nieuwegein, 18 punten en
5. Bert Caris, FC 't Gooi, 18 punten
De jury heeft  bij het jureren ter plekke de plaatsingen vastgesteld.

Serie van 5 met Samenhang wordt mede georganiseerd als selectiewedstrijd voor de Salon Foto Nationaal. Op de eerste plaats worden de vijf winnaars voorgedragen voor deelname aan deze Salon en verder heeft de Afdeling nog het recht deze vijf series aan te vullen tot een door de Taakgroep Wedstrijden toegewezen maximaal aantal, naar rato van het aantal leden in een Afdeling. BMK'ers zijn automatisch verzekerd van nominatie, dus hun series hoeven niet in het  toegewezen aantal meegenomen te worden.  

Voor de uitslagen per serie en de  lijst van series die door de Afdeling, op voordracht van de jury, worden voorgedragen voor Foto Nationaal, klik hier.  
We hopen dat alle genomineerden ook daadwerkelijk een serie insturen naar Foto Nationaal!

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07

Verslag van De Beste Club trofee 2017

Foto: Ruud Slot

Bespreking van de foto's van De Beste Club Trofee 2017

Op dinsdagavond 12 december  vond in Zeist de bespreking plaats van de tien foto's die door elk van  16 clubs waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd om de Beste Club Trofee (DBC). De juryleden Diana Bokje en Rob Agterdenbos  hadden de 160 foto's op een middag begin december  gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze waren ingeleverd door de clubs. Hoewel alleen het buitenste formaat van de in te leveren foto's was vastgelegd in het reglement, viel het op dat alle foto's in een passe-partout van 40x50cm waren gezet, zoals lang voorschrift was bij fotobondswedstrijden.  De inzendingen moesten per club bestaan uit werk van minimaal 5 fotografen wat betekende dat er per fotograaf maximaal 2 foto's ingestuurd konden worden.  

Het Afdelingsbestuur had er voor deze avond voor gekozen de 160 ingezonden foto's  alleen digitaal op groot scherm te tonen in plaats van ze steeds alle tien per club op de bok te zetten. Deze aanpak is behoorlijk tijdbesparend .  Eén scherm vertoonde steeds alle 10 de foto's van een club  in één beeld en op het andere scherm werd steeds groot de foto getoond die op dat moment door de jury werd besproken. 

Diana en Rob hadden besloten bij de bespreking van de foto's niet  per foto te wisselen, maar elk steeds alle 10 de foto's van één club te bespreken. Dat was rustiger in de bespreking en kostte minder tijd. Ook konden ze hierdoor eventueel teruggrijpen op een andere foto in die inzending. Beide juryleden bespraken de foto's met veel respect, Rob wat meer zakelijk en to the point en Diana op de van haar bekende enthousiaste manier en ook to the point.  Beiden hadden veel aandacht voor wat ze goed vonden aan de foto en ook hadden ze heel bruikbare tips voor de fotograaf over hoe een foto eventueel  spannender en pakkender  of meer op het juiste moment gemaakt kon worden.  We hoorden in de pauze en na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking.  

Nadat de foto's van alle clubs waren getoond en besproken kreeg Ruud Mulder, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de bekendmaking van de prijswinnaars. Te beginnen met de 5e prijs werd een vertegenwoordiger van de betreffende club naar voren gevraagd waarna Ruud hem (ja, er kwamen alleen mannen naar voren) vroeg nog kort iets te vertellen over het selectieproces binnen de club. Alle vijf prijswinnende clubs kregen een certificaat en gingen op de foto met hun certificaat. 

Aan de winnaar van de wedstrijd, FC Eemland, werd onder applaus van de aanwezigen door Dick van Groningen Schinkel, o.a. oud-voorzitter van de Afdeling Utrecht-'t Gooi,  de naar hem vernoemde trofee uitgereikt. Na een jaar zonder trofee, nam Eemland de Dick van Groningen Schinkel Trofee over van FG Kromme Rijn, dat dit jaar vijfde werd. 

 Complimenten voor de vijf winnaars:

1. FK Eemland, 148 punten

2. FC De Essentie, 145 punten

3. FC Fotogein, 144 punten

4. FC Iris, 140 punten en

5. FG Kromme Rijn, 139 punten

Voor de resultaten uitgesplitst per foto per club, klik op de pdf "Uitslag DBC 2017"

Met een oproep tot deelname aan de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang in het voorjaar, en een aanmoediging van Diana om in te zenden voor het Fotofestival aan de Maas, sloot de voorzitter de bijeenkomst waarbij hij ons op het hart drukte onderweg voorzichtig te zijn in verband met de gladheid. 

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07

Foto: Charlotte Koloc

Gevraagd: Nieuw bestuurslid voor de Afdeling

Na het vertrek van Frans Albers uit het bestuur en met het oog op de aanstaande vertrek van Marianne van de Hoek, heeft het Afdelingsbestuur zich gebogen over de taken van beide functionarissen. Enerzijds waren de taken qua zwaarte niet evenredig verdeeld, anderzijds lagen er nog taken braak. 

De eerste stap was dat bij het aantreden van Gerrit Heil als wedstrijdcoördinator, de taak Opleidingen en Spreker buiten de overdracht werd gehouden en gereserveerd voor het vijfde bestuurslid.
Verder merkten we dat de Redactie wel erg smal bezet was zodat er bijvoorbeeld geen tijd was voor het actief werven van artikelen, het opzetten van (nieuwe) rubrieken, het verslaan van evenementen en jubilea in de clubs, e.d. Door het vijfde bestuurslid toe te voegen aan de Redactie zou de bezetting hiervan minder kwetsbaar worden en zouden we ook meer uit In de Kijker kunnen halen.

Zo kwamen we tot onderstaande taakomschrijving voor het door ons gezochte vijfde bestuurslid, een algemeen lid van het Afdelingsbestuur.

We zoeken ....
- een enthousiast bestuurder met de taak "Opleidingen en spreker" én met de taak "Redactie". Dit bestuurslid organiseert de mentoraten en cursussen en zoekt minimaal één spreker per jaar, dit alles in afstemming met het bestuur. De mentoraten en cursussen vinden plaats in Vianen, de spreker wordt uitgenodigd en ontvangen in Zeist. Voor de redactietaak zien we graag een actieve houding in het verwerven en zelf schrijven van kopij in de vorm van artikelen, de opzet van rubrieken en verslaglegging van evenementen in de clubs en de afdeling, uiteraard in overleg en afstemming met de andere redactieleden.
Hoewel we niemand op voorhand willen uitsluiten, zoeken we op de eerste plaats voor deze functie een bestuurder uit een van de regio's die niet vertegenwoordigd zijn in het huidige bestuur, zoals 't Gooi, het Groene Hart en het Utrechtse Rivierengebied. We hopen daarmee ook de betrokkenheid van de betreffende regio's bij het bestuur van de Afdeling te vergroten.

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie, dan kun je je wenden tot de voorzitter Ruud Mulder ( 06 53438340 of via  voorzitter.afd07@fotobond.nl ) of de secretaris Rien van Dam-Baggen ( 0343 442060 of via secretaris.afd07@fotobond.nl)

Het Afdelingsbestuur, december 2017

‘In de Kijker’

Het informatiebulletin van de Afdeling, kun je als pdf-bestand bekijken:

winter 2017-2018herfst 2017, winter 2016september 2016mei 2016februari 2016november 2015herfst 2015mei 2015.


[Foto: Daniel Kuyper]

Mag ik mij even voorstellen ...

Mijn naam is Gerrit Heil en ik ben sinds kort kandidaat algemeen lid (bestuurslid a.i.) van het Afdelingsbestuur Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Ik heb sinds september dit jaar een aantal taken van Frans Albers overgenomen, met name de coördinatie van de wedstrijden ‘De Beste Club’ en ‘Vijf met Samenhang’.

Ik woon in Driebergen, ben 65+ , opgeleid als bioloog en grotendeels werkzaam geweest als docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Sinds mei 2017 ben ik met pensioen. 

Ik fotografeer sinds mijn jeugd, maar ben pas echt serieus gaan fotograferen in 2009 door een aantal cursussen fotografie te volgen en daarna heb ik een opleiding voor fotograaf gedaan.

In 2014 ben ik lid geworden van Fotogroep Kromme Rijn waarvan ik sinds 2016 voorzitter ben. In de fotografie heb ik me lange tijd op landschappen gericht, maar dat is langzamerhand verschoven naar straat- en architectuurfotografie. In 2016 heb ik een fotoproject uitgevoerd over een verlaten spoorlijn in Veracruz, Mexico. 

Mijn andere hobby’s liggen vooral op het gebied van lezen, wandelen en museumbezoek. Deze activiteiten combineer ik vaak met vakanties.

Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan tijdens mijn werk, maar ook in mijn vrije tijd in diverse vakverenigingen, een sportclub, stichtingen en de Fotogroep Kromme Rijn, meestal als voorzitter. Besturen betekent voor mij vooral samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken.

Ik kijk uit naar een interessante en plezierige tijd in het Afdelingsbestuur.

Fotoclubs in de Afdeling


7De fotoclubs waarvan de clubnummers beginnen met 07 vallen binnen de Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar webmaster@fotobond.nl. Vermeldt even dat het om afdeling 07 gaat. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen.

Affiches plaatsen we in principe niet. Ze zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is moeilijk terug te vinden.