1. Homepage
 2. Afdelingen

Afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

Afdeling NulZeven

Fotobond | afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht, de Betuwe en het Noord-Hollandse ’t Gooi

bestuur

Ruud Slot, voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris.afd07@fotobond.nl
Ruud Slot, penningmeester.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil, algemeen lid, wedstrijden.afd07@fotobond.nl
Vacature, algemeen lid

Uitnodiging opleidingen 2019-2020

Graag wil ik jullie aandacht vragen voor de opleidingen die de Afdeling in het komende seizoen 2019-2020  gaat organiseren voor haar leden-fotografen, namelijk een masterclass  en twee cursussen, te starten najaar 2019. 

Masterclass Sociaal Documentaire Fotografie door Jan Ros
Deze masterclass is bedoeld voor de gevorderde amateurfotograaf, die zich graag in dit genre wil verdiepen en al ervaring heeft met Documentaire Fotografie.
De masterclass werkt als een mentoraat: in 5 avonden (met 6 weken tussenpoos) werkt elke deelnemer individueel aan een zelf te kiezen thema binnen dit genre.
De 5 masterclassavonden worden van oktober 2019 tot april 2020 gehouden in Vianen op woensdagavonden. Kosten € 130,- per deelnemer, inclusief een 6e avond met de eindpresentatie en een boekje met het werk van de groep.
> klik hier voor meer info over deze masterclass

Twee cursussen 
Cursussen zijn geen mentoraten. Ze gaan over technische fotografische vaardigheden, maar kunnen ook gaan over vaardigheden in het spreken en beoordelen van foto´s.

Cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk 
In deze cursus wordt in vier bijeenkomsten (met 4 weken ertussen) gewerkt aan het leren van vaardigheden voor het jureren van clubwedstrijden en het maken van selecties voor clubtentoonstellingen. De theorie wordt aangeboden aan de hand van praktische opdrachten, terwijl de deelnemers ook huiswerkopdrachten krijgen. 

De 4 cursusavonden worden tussen eind september en half december 2019 gehouden in Vianen op dinsdagavonden. Kosten € 85,- per deelnemer.
> klik hier voor meer info over deze cursus

Cursus Flitstechnieken door Johan Huizing 
In deze cursus wordt er in vijf bijeenkomsten (5 à 6 weken ertussen) aan gewerkt om het gebruik van de flitser met name in daglicht en buitensituaties, onder de knie te krijgen. Theorie wordt afgewisseld met ter plekke oefenen met de flitser, terwijl de deelnemers concrete opdrachten mee krijgen om het geleerde in de praktijk te brengen. 

De 5 cursusavonden worden van oktober 2019 tot eind maart 2020 gehouden in Vianen op dinsdagavonden. Kosten € 95,- per deelnemer.
> klik hier voor meer info over deze cursus

Voor aanmelding (inclusief betaling), plaats van de cursus en cursusdata verwijs ik jullie graag naar de informatie van de betreffende cursus in de bijlage.

Namens het Bestuur van de Afdeling Utrecht-‘t Gooi van de Fotobond
Rien van Dam-Baggen, secretaris (secretaris.afd07@fotobond.nl)

foto: Marcel van Balken

Alg. Afdelingsvergadering/lezing Marcel van Balken

Aan de leden van de Afdeling Utrecht/'t Gooi van de Fotobond,                                           

Graag nodig ik jullie namens het Afdelingsbestuur uit voor de Algemene Afdelingsvergadering 2019 van de Afdeling Utrecht - ‘t Gooi  van de Fotobond op woensdag 13 maart om 19.30 uur in Wijkcentrum "De Koppeling”, De Clomp 19-04, 3704 KS Zeist.
Na afloop van de AAV zal Marcel van Balken  een lezing geven over Conceptuele fotografie (zie toelichting)

De agenda voor de avond is als volgt:

19.30u  Aanvang Algemene Afdelingsvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag Algemene Afdelingsvergadering van 13 maart 2018 (al eerder toegezonden)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2018 van Afdeling Utrecht/'t Gooi (wordt nagezonden)
 5. Exploitatieoverzicht 2018 + toelichting van de penningmeester (wordt nagezonden)
 6. Rapport kascontrolecommissie door FK Eemland (mondeling)
 7. Installatie kascontrolecommissie voor 2019
 8. Bestuursverkiezing (toelichting, zie hieronder)
 9. Begroting voor het jaar 2019 (wordt nagezonden)
 10. Het voorlopige programma voor 2019 (toelichting, zie hieronder)
 11. Rondvraag
 12.  Sluiting door de voorzitter

> download agenda + de toelichting op de agenda

20.15u   Lezing Marcel van Balken over Conceptuele fotografie
Marcel presenteert zichzelf op de website van de fotobond als spreker over dit onderwerp als volgt:

Het thema van deze avondvullende presentatie is conceptuele fotografie waarbij een breed scala aan fotowerk (zwartwit en kleur) met een hoog creatief gehalte wordt getoond. Tevens besteed ik aandacht aan de (zowel analoge als digitale) montagetechniek en de manier waarop foto’s tot stand zijn gekomen. De gecreëerde, vaak samengestelde fotografische beelden zijn geïnspireerd op de combinatie van de dagelijkse realiteit en de eigen onbegrensde fantasie.
De presentatie geeft een overzicht van inspirerend fotowerk uit zowel het analoge als het digitale tijdperk met aandacht voor het idee, de techniek en het verhaal achter de foto. Technisch ingenieus gemaakte fotografische composities van realistisch lijkende taferelen, met een enigszins onwerkelijke en soms magisch aandoende sfeer komen voorbij.
Kortom, een zeer gevarieerde fotopresentatie met voor elk wat wils, zowel voor beginner als gevorderde.

‘In de Kijker’

Het informatiebulletin van Afdeling 07 kun je als pdf-bestand bekijken. Hieronder vind je de links:

voorjaar 2019 /

winter 2018 / herfst 2018 / zomer 2018 / voorjaar 2018

winter 2017-2018 / herfst 2017  

winter 2016 / herfst 2016 / mei 2016 / februari 2016  

winter 2015 / herfst 2015 / voorjaar 2015

Fotoclubs in de Afdeling


7De fotoclubs waarvan de clubnummers beginnen met 07 vallen binnen de Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar webmaster@fotobond.nl. Vermeldt even dat het om afdeling 07 gaat. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen.

Affiches plaatsen we in principe niet. Ze zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is moeilijk terug te vinden.

Uitslag en bespreking Serie 5 met Samenhang 2019

Op dinsdagavond 16 april vond in Zeist de bespreking plaats van de 91 (!) series (vorig jaar 66) die waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang. De juryleden Jan Ros en Hans van Weelden hadden de series op een middag begin april gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze waren ingeleverd door de deelnemers.  Op de bespreekavonden van de Afdelingswedstrijden worden de foto's digitaal op groot scherm getoond, als serie en één voor één.  

Na een korte inleiding door Ruud Slot, voorzitter van de Afdeling, bespraken Jan en Hans, elkaar afwisselend per serie - helaas zonder microfoon, met excuses - alle series met voor elke serie evenveel aandacht. Jan vertelde in de inleiding dat ze bij de beoordeling gelet hebben op verbeeldingskracht (de visie van de maker), scheppingskracht (technische aspecten zoals scherptediepte, passe-partout en afdruk) en zeggingskracht (raakt de foto). Ze hebben erop gelet dat er in hun beoordelingen  geen genrevoorkeuren doorklonken. En: zo'n beoordeling is niet objectief, "want die gaat via het hart", aldus Jan. De jury besteedde veel aandacht aan hoe de foto's al dan niet bijdroegen aan de serie en het verhaal van de fotograaf. Hoe maakt een foto de serie sterker of juist minder sterk:  "dezelfde" foto's in een serie, de opbouw van de serie, de volgorde van de foto's, de uitvoering van de foto, alles kwam voorbij. Beide juryleden gaven regelmatig tips aan de fotograaf. De jury was kritisch maar altijd respectvol en na afloop was mij wel duidelijk welke zij de topseries vonden en waarom.  Het was een positieve en enthousiaste bespreking van de series door twee ervaren juryleden. Eén ding nog:  deze jury hield niet van "over the top"!
Niet alle ingeleverde series werden getoond en besproken. Zoals al jaren te doen gebruikelijk in onze Afdeling wordt een serie alleen besproken als de inzender aanwezig is.

afd07_prijsuitreiking_5mets_2019Na de laatste serie nam Ruud Slot, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de prijsuitreiking. Te beginnen met de 3e plaatsen werden de fotografen naar voren geroepen waarna Ruud hen feliciteerde en het certificaat overhandigde.
De Afdelingsvoorzitter reikte de Henk Ros (wissel)trofee uit aan Luc Schaap, de winnaar van deze editie van Vijf met Samenhang, onder applaus van de aanwezigen. Zijn winnende serie was gefotografeerd in de metro: mensen in contact met elkaar óf juist niet, een tijdsbeeld, volgens de jury. 

 De winnaars van dit jaar zijn:
1e: Luc Schaap, CFC Lek en Licht, 17,5 punten (zie slide-show onder dit artikel)
2e: Chris Treffers, FG AurorA, 17  punten én
3e: vijf fotografen (in alfabetische volgorde):
- Bert vd Broek, FC Eemland, 16 punten
- Fred Elfrink, FC De VerBEELDing 811, 16 punten
- Pauli Gerritsen, FC Eemland, 16 punten
- Yvonne Schaap-van Gils, CFC Lek en Licht, 16 punten en
- Jan Vernooij, FK Heuvelrug, 16 punten

Serie van 5 met Samenhang wordt mede georganiseerd als selectiewedstrijd voor de Salon Foto Nationaal. Omdat wij een grote Afdeling zijn mogen wij - maar dat hoeft niet - dit jaar maximaal 22 fotografen voordragen voor deelname aan de selectie voor Salon Foto Nationaal, en dit is exclusief de BM'ers en FIAP'ers, die sowieso mogen inzenden. Op basis van de uitslagen is besloten de inzendingen te beperken tot de plaatsen 1 tot en met 6 van deze wedstrijd (20 fotografen).

Klik hier voor de uitslagen per serie en de lijst van series die - mede op voordracht van de jury - door de Afdeling worden voorgedragen voor Foto Nationaal.

We hopen dat alle genomineerden ook daadwerkelijk een serie insturen naar de selectie voor Foto Nationaal.

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07

> klik hieronder voor de slide show van de serie van Luc Schaap.

[Foto's winnende club 2018, Fotokring Eemland]

Bespreking en prijsuitreiking De Beste Club 2018

Op dinsdagavond 11 december vond in Zeist de bespreking plaats van de tien foto's die door elk van  18 clubs waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd om de Beste Club Trofee (DBC). De juryleden Simon Ophof en Hans Brongers  hadden de 180 foto's op een middag eind november gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ingeleverd door de clubs. Hoewel alleen het buitenste formaat van de in te leveren foto's is vastgelegd in het reglement, viel het op dat nog steeds vrijwel alle foto's in een passe-partout van 40x50cm waren gezet, vaak zwart, een enkele keer gebroken wit/crème en heel af en toe in een kleur die bij de foto paste. De inzendingen moesten per club uit werk van minimaal 5 fotografen bestaan, wat slechts bij twee clubs het geval was: bij de meeste andere clubs bestond de inzending uit minimaal zeven fotografen.

Fred_Elfrich[foto Fred Elfrich]

Ook nu weer had het Afdelingsbestuur ervoor gekozen de 180 ingezonden foto’s  uitsluitend digitaal op groot scherm te tonen in plaats van ze steeds alle tien per club op de bok te zetten. Deze aanpak is behoorlijk tijdbesparend.  Eén scherm vertoonde steeds alle 10 de foto's van een club  in één beeld en op het andere scherm werd steeds groot de foto getoond die op dat moment door de jury werd besproken.

We hadden met Simon en Hans voor deze editie van De Beste Club Trofee een topjury in huis gehaald. Samen hebben zij het in de fotobond als standaardwerk gehanteerde boek “Over foto’s gesproken” geschreven terwijl Simon bovendien de landelijke cursus Jureren heeft ontworpen waar de juryleden voor de grote landelijke wedstrijden hun opleiding krijgen of hebben gekregen.
Op deze bespreekavond besprak Simon de foto’s in zijn eentje omdat Hans verhinderd was. Ze hadden op deze situatie geanticipeerd door bij het jureren veel tijd te besteden aan het samen bespreken van elke foto, alvorens, in een volgende ronde, in overleg hun eigen beoordeling in de vorm van een cijfer te geven. Het was een geanimeerde bespreking, vooral heel leerzaam. Simon besprak de foto's heel intensief,  met veel aandacht voor wat Hans en hij goed vonden aan de foto, hun eventuele verschilpunten en hij gaf ook bruikbare tips over hoe een foto eventueel  spannender en pakkender  gemaakt kon worden.  We hoorden in de pauze en na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking, waarbij heel vaak het woord "leerzaam" en synoniemen daarvan voorbij kwamen.  Simon kreeg een spontaan applaus na de bespreking.
Heleen Jonkman[foto: Heleen Jonkman]

Nadat de foto's van de aanwezige clubs waren getoond en besproken nam Ruud Slot, interim-voorzitter van de Afdeling, het woord voor de bekendmaking van de prijswinnaars. Te beginnen met de 5e plaats werd een vertegenwoordiger van de betreffende club naar voren gevraagd waarna Ruud hem het certificaat uitreikte en ze gezamenlijk op de foto werden gezet met hun certificaat.
Aan de winnaar van de wedstrijd, ook dit jaar Fotokring Eemland, werd onder applaus van de aanwezigen door Dick van Groningen Schinkel, o.a. oud-voorzitter van de Afdeling Utrecht-'t Gooi,  de naar hem vernoemde trofee uitgereikt. Gelukkig is de trofee geen wisseltrofee want dan had Eemland hem allang in hun prijzenkast mogen zetten en had er een nieuwe trofee moeten komen.

 Complimenten voor de vijf eerstgeplaatsten van 2018:
1. Fotokring Eemland, 154 punten
2. Fotogroep Kromme Rijn, 151 punten
3. Fotogroep Fotogein, 146 punten
4. De Verbeelding, 143,5 punten en
5. AFC Flevo, 143 punten
Vier van deze clubs eindigden in 2017 ook al bij de eerste zes geplaatsten.

Voor de resultaten uitgesplitst per foto per club, klik hier op "2018 Uitslag DBC".

Daarna had Ruud nog een kleine verrassing. Het Afdelingsbestuur wilde dit jaar ook eens aandacht geven aan de individuele hoogstscorende fotografen. Om de beurt werden zeven fotografen die met hun foto een score van 18 behaalden, naar voren geroepen om een certificaat in ontvangst te nemen. En vervolgens de twee fotografen die maar liefst 19 punten van de jury hadden gekregen voor hun foto, Heleen Jonkman van Fotokring Eemland - ze kreeg van één jurylid maar liefst een 10 - en Fred Elfrink van Fotoclub De Verbeelding 811 - hij had zelfs 2 foto's bij deze beste negen .

Voor de lijst van de 17 hoogstscorende fotografen, klik  hier op "DBC 2018 top17".

Nog een paar opmerkingen van deze zeer ervaren jury, genoteerd tijdens het jureren of de bespreking in willekeurige volgorde:
- veel foto’s zijn te groot afgedrukt, groot is niet altijd beter/mooier
- elke foto vraagt zijn eigen presentatie, óngeacht de andere presentaties in de club inzending
- het gaat om de foto bij de jurering, maar de presentatie telt zeker mee
- elke foto wordt op zichzelf gejureerd ongeacht welke foto ervoor of erna komt.
Dat Simon en Hans veel ervaring hebben bleek ook uit het feit dat ze recent Foto Individueel hebben gejureerd en besproken.
 
Met het verzoek aan de clubs om de foto's mee naar huis te nemen, sloot de voorzitter  de bijeenkomst  met een slotapplaus voor de jury en de clubs.

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07