1. Homepage
 2. Afdelingen

Afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

Afdeling NulZeven

Fotobond | afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht, de Betuwe en het Noord-Hollandse ’t Gooi

bestuur

Ruud Slot, voorzitter a.i., voorzitter.afd07@fotobond.nl / penningmeester, penningmeester.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil, algemeen lid, wedstrijden.afd07@fotobond.nl
Richard van Driel, algemeen lid a.i., r.a.van.driel@richardvandriel.nl
Vacature, algemeen lid

Opleidingen najaar 2019

Het Afdelingsbestuur is blij dat alle opleidingen die wij in het najaar aanbieden, doorgang kunnen vinden omdat er voldoende deelnemers zijn.

- Masterclass Sociaal Documentaire Fotografie door Jan Ros

- Cursus Flitstechnieken door Johan Huizing

- Cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk

De cursussen lopen van september/oktober2019 tot april/mei 2020 en vinden dit jaar plaats in een nieuwe school, niet alleen een andere maar echt een spiksplinternieuwe school, namelijk de (Park)school in Vianen (ofwel Basisschool De Voorhof), die veel betere faciliteiten heeft dan de school van de afgelopen jaren.

‘In de Kijker’

Het informatiebulletin van Afdeling 07 kun je als pdf-bestand bekijken. Hieronder vind je de links:

voorjaar 2019 / zomer 2019 / najaar 2019

winter 2018 / herfst 2018 / zomer 2018 / voorjaar 2018

winter 2017-2018 / herfst 2017  

winter 2016 / herfst 2016 / mei 2016 / februari 2016  

winter 2015 / herfst 2015 / voorjaar 2015

Uitslag en bespreking Serie 5 met Samenhang 2019

Op dinsdagavond 16 april vond in Zeist de bespreking plaats van de 91 (!) series (vorig jaar 66) die waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang. De juryleden Jan Ros en Hans van Weelden hadden de series op een middag begin april gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze waren ingeleverd door de deelnemers.  Op de bespreekavonden van de Afdelingswedstrijden worden de foto's digitaal op groot scherm getoond, als serie en één voor één.  

Na een korte inleiding door Ruud Slot, voorzitter van de Afdeling, bespraken Jan en Hans, elkaar afwisselend per serie - helaas zonder microfoon, met excuses - alle series met voor elke serie evenveel aandacht. Jan vertelde in de inleiding dat ze bij de beoordeling gelet hebben op verbeeldingskracht (de visie van de maker), scheppingskracht (technische aspecten zoals scherptediepte, passe-partout en afdruk) en zeggingskracht (raakt de foto). Ze hebben erop gelet dat er in hun beoordelingen  geen genrevoorkeuren doorklonken. En: zo'n beoordeling is niet objectief, "want die gaat via het hart", aldus Jan. De jury besteedde veel aandacht aan hoe de foto's al dan niet bijdroegen aan de serie en het verhaal van de fotograaf. Hoe maakt een foto de serie sterker of juist minder sterk:  "dezelfde" foto's in een serie, de opbouw van de serie, de volgorde van de foto's, de uitvoering van de foto, alles kwam voorbij. Beide juryleden gaven regelmatig tips aan de fotograaf. De jury was kritisch maar altijd respectvol en na afloop was mij wel duidelijk welke zij de topseries vonden en waarom.  Het was een positieve en enthousiaste bespreking van de series door twee ervaren juryleden. Eén ding nog:  deze jury hield niet van "over the top"!
Niet alle ingeleverde series werden getoond en besproken. Zoals al jaren te doen gebruikelijk in onze Afdeling wordt een serie alleen besproken als de inzender aanwezig is.

afd07_prijsuitreiking_5mets_2019Na de laatste serie nam Ruud Slot, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de prijsuitreiking. Te beginnen met de 3e plaatsen werden de fotografen naar voren geroepen waarna Ruud hen feliciteerde en het certificaat overhandigde.
De Afdelingsvoorzitter reikte de Henk Ros (wissel)trofee uit aan Luc Schaap, de winnaar van deze editie van Vijf met Samenhang, onder applaus van de aanwezigen. Zijn winnende serie was gefotografeerd in de metro: mensen in contact met elkaar óf juist niet, een tijdsbeeld, volgens de jury. 

 De winnaars van dit jaar zijn:
1e: Luc Schaap, CFC Lek en Licht, 17,5 punten (zie slide-show onder dit artikel)
2e: Chris Treffers, FG AurorA, 17  punten én
3e: vijf fotografen (in alfabetische volgorde):
- Bert vd Broek, FC Eemland, 16 punten
- Fred Elfrink, FC De VerBEELDing 811, 16 punten
- Pauli Gerritsen, FC Eemland, 16 punten
- Yvonne Schaap-van Gils, CFC Lek en Licht, 16 punten en
- Jan Vernooij, FK Heuvelrug, 16 punten

Serie van 5 met Samenhang wordt mede georganiseerd als selectiewedstrijd voor de Salon Foto Nationaal. Omdat wij een grote Afdeling zijn mogen wij - maar dat hoeft niet - dit jaar maximaal 22 fotografen voordragen voor deelname aan de selectie voor Salon Foto Nationaal, en dit is exclusief de BM'ers en FIAP'ers, die sowieso mogen inzenden. Op basis van de uitslagen is besloten de inzendingen te beperken tot de plaatsen 1 tot en met 6 van deze wedstrijd (20 fotografen).

Klik hier voor de uitslagen per serie en de lijst van series die - mede op voordracht van de jury - door de Afdeling worden voorgedragen voor Foto Nationaal.

We hopen dat alle genomineerden ook daadwerkelijk een serie insturen naar de selectie voor Foto Nationaal.

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07

> klik hieronder voor de slide show van de serie van Luc Schaap.

Uitnodiging De Beste Club 2019

Graag nodigen wij alle clubs van de Afdeling Utrecht-’t Gooi ook dit jaar weer uit om deel te nemen aan de fotowedstrijd De Beste Club 2019 om de Dick van Groningen Schinkel Trofee.

De foto's kunnen ingeleverd worden van 11 tot en met 15 november 2019 bij de bestuursleden van de Afdeling Utrecht-’t Gooi. Maak wel altijd even een afspraak! Adressen en telefoonnummers staan vermeld op het inschrijfformulier.

Wij zijn blij met de beide juryleden die de inzendingen zullen gaan bekijken en beoordelen: Rob 's Gravendijk en Ton Dirven.

De bespreekavond inclusief prijsuitreiking vindt plaats in gebouw De Koppeling De Clomp 19-04, 3704 KS ZEIST op dinsdagavond 10 december 2019 om 20.00u.

De voorwaarden zijn hetzelfde als vorig jaar. Wel willen we nogmaals wijzen op het volgende:

 • Per club mogen er tien foto's ingeleverd worden.
 • In de serie van een club mogen van elke deelnemende fotograaf maximaal twee foto's zijn opgenomen.
 • Het strikte formaat van 40 x 50 cm is vervallen en de afgedrukte inzendingen moeten nu vallen tussen de maten van 30 x 30 cm en 40 x 50 cm.
 • Deelnemende foto’s mogen niet eerder zijn ingezonden naar een Afdelingswedstrijd van Utrecht-’t Gooi van de Fotobond.
Klik hieronder voor downloads van:
> het wedstrijdreglement
> het inschrijfformulier

> het stickervel.

 

Hebben jullie nog vragen: stel ze aan de wedstrijdcoördinator Gerrit Heil, wedstrijden.afd07@fotobond.nl.

Met vriendelijke groet, namens het Afdelingsbestuur,
Rien van Dam-Baggen, secretaris (secretaris.afd07@fotobond.nl)  

foto: Marcel van Balken

Alg. Afdelingsvergadering/lezing Marcel van Balken

Aan de leden van de Afdeling Utrecht/'t Gooi van de Fotobond,                                           

Graag nodig ik jullie namens het Afdelingsbestuur uit voor de Algemene Afdelingsvergadering 2019 van de Afdeling Utrecht - ‘t Gooi  van de Fotobond op woensdag 13 maart om 19.30 uur in Wijkcentrum "De Koppeling”, De Clomp 19-04, 3704 KS Zeist.
Na afloop van de AAV zal Marcel van Balken  een lezing geven over Conceptuele fotografie (zie toelichting)

De agenda voor de avond is als volgt:

19.30u  Aanvang Algemene Afdelingsvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag Algemene Afdelingsvergadering van 13 maart 2018 (al eerder toegezonden)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2018 van Afdeling Utrecht/'t Gooi (wordt nagezonden)
 5. Exploitatieoverzicht 2018 + toelichting van de penningmeester (wordt nagezonden)
 6. Rapport kascontrolecommissie door FK Eemland (mondeling)
 7. Installatie kascontrolecommissie voor 2019
 8. Bestuursverkiezing (toelichting, zie hieronder)
 9. Begroting voor het jaar 2019 (wordt nagezonden)
 10. Het voorlopige programma voor 2019 (toelichting, zie hieronder)
 11. Rondvraag
 12.  Sluiting door de voorzitter

> download agenda + de toelichting op de agenda

20.15u   Lezing Marcel van Balken over Conceptuele fotografie
Marcel presenteert zichzelf op de website van de fotobond als spreker over dit onderwerp als volgt:

Het thema van deze avondvullende presentatie is conceptuele fotografie waarbij een breed scala aan fotowerk (zwartwit en kleur) met een hoog creatief gehalte wordt getoond. Tevens besteed ik aandacht aan de (zowel analoge als digitale) montagetechniek en de manier waarop foto’s tot stand zijn gekomen. De gecreëerde, vaak samengestelde fotografische beelden zijn geïnspireerd op de combinatie van de dagelijkse realiteit en de eigen onbegrensde fantasie.
De presentatie geeft een overzicht van inspirerend fotowerk uit zowel het analoge als het digitale tijdperk met aandacht voor het idee, de techniek en het verhaal achter de foto. Technisch ingenieus gemaakte fotografische composities van realistisch lijkende taferelen, met een enigszins onwerkelijke en soms magisch aandoende sfeer komen voorbij.
Kortom, een zeer gevarieerde fotopresentatie met voor elk wat wils, zowel voor beginner als gevorderde.

Fotoclubs in de Afdeling


7De fotoclubs waarvan de clubnummers beginnen met 07 vallen binnen de Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar webmaster@fotobond.nl. Vermeldt even dat het om afdeling 07 gaat. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen.

Affiches plaatsen we in principe niet. Ze zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is moeilijk terug te vinden.