1. Homepage
  2. Afdelingen

Afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

Afdeling NulZeven

Utrecht-'t Gooi

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht, de Betuwe en het Noord-Hollandse ’t Gooi

bestuur

Ruud Slot, voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris.afd07@fotobond.nl
Ruud Slot, penningmeester.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil, algemeen lid, wedstrijden.afd07@fotobond.nl
Vacature, algemeen lid

[Foto: Wim Hoogveld]

Mentoraten en cursussen seizoen 2018-2019

Twee Mentoraten en een Cursus in het seizoen 2018-2019


Namens het Afdelingsbestuur kan ik melden dat de Afdeling Utrecht-'t Gooi in het seizoen 2018-2019 twee mentoraten en één cursus zal organiseren en wel


- een mentoraat onder leiding van Harry Sikkenk die met ons gaat werken aan het leren seriematig te fotograferen (klik hier)


- een mentoraat onder leiding van Pieter van Leeuwen die een mentoraat gaat geven zonder een specifiek thema (klik hier).


In de mentoraten wordt in vijf avonden gewerkt aan vragen als hoe kan ik een foto interessant maken, hoe kan ik mijn verhaal vertellen, hoe kan ik anderen met mijn foto's raken, hoe kan ik mijn eigen handschrift (beeldstijl) ontwikkelen, hoe maak ik een serie en wat voor soort serie dan. Samen wordt, door ieder met een eigen thema, gewerkt naar een eindpresentatie (avond 6) van 5 à 10 foto's, die zal worden vastgelegd in een fotoboek.

Het mentoraat van Harry is vol, dat van Pieter heeft nog een enkele plaats,

Kosten voor dit mentoraat € 150,- (ivm andere prijsstelling door de docent), 6e avond en boekje inbegrepen.


- een cursus Flitstechnieken door Johan Huizing (klik hier)

Johan gaat met de deelnemers aan het werk om in vijf bijeenkomsten het gebruik van de flitser met name in buitensituaties onder de knie te krijgen. De manier van werken lijkt wat op een mentoraat: fotograferen, werk meebrengen, in de bijeenkomst bepreken en er weer verder aan werken

De cursus van Johan is vol.


Cursus Jureren in Clubs in aantocht ...


De Fotobond, Taakgroep Opleidingen en Sprekers, heeft een cursus "Jureren in clubs" ontwikkeld en verzoekt de Afdelingen om deze te gaan organiseren. Dat willen wij graag, maar omdat ons aanbod voor het najaar al rond was, kondigen we deze cursus voor het voorjaar van 2019 (januari tot april) aan. De cursus omvat 3 cursusavonden met tussenperiodes van 4 à 5 weken. Maximum aantal deelnemers 8 à 10.

In september zullen wij gedetailleerde informatie over deze cursus sturen aan de clubs en persoonlijke leden van de Afdeling.


Afdeling Utrecht-‘t Gooi van de Fotobond

Rien van Dam-Baggen, secretaris

info: opleidingen.afd07@fotobond.nl[serie Peter van de Brink, Fotoclub Vleuten]

Winnaars Serie 5 met Samenhang 2018

Op dinsdagavond 17 april vond in Zeist de bespreking plaats van de 66 series die waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang. Hieronder vindt u een ingekorte versie van het verslag. Voor het volledige verslag van de bijeenkomst, klik hier

In een afwisseling per serie bespraken Peter  van Tuijl en Harry Sikkenk meestal eerst de complete serie waarna de foto's nog eens één voor één op groot scherm werden gepresenteerd.

Na de laatste serie kreeg Ruud Mulder, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de prijsuitreiking. Te beginnen met de 5e prijs werd de fotograaf naar voren geroepen waarna Ruud hen (allemaal mannen dit keer!) feliciteerde en het certificaat overhandigde. Bij de series die eerste en tweede waren geworden, legde de jury nogmaals uit waarom ze een onderscheid hadden kunnen maken tussen de eerste en de tweede prijs terwijl beide foto's evenveel punten hadden gekregen.
De winnende serie van Peter van de Brink was een hele bijzondere. Op verzoek van de jury vertelde Peter dat hij dit zwaar gehandicapte meisje had kunnen fotograferen dankzij een in de loop van de jaren gegroeide betrokkenheid met het gezin waarin ze leefde.  De jury was vooral vol lof over de integere en respectvolle wijze waarop de fotograaf haar had vastgelegd in beelden.
De Afdelingsvoorzitter reikte de Henk Ros (wissel)trofee uit aan de winnaar van deze editie van de Vijf met Samenhang, Peter vd Brink, onder applaus van de aanwezigen.

 De winnaars van dit jaar zijn:
1. Peter vd Brink, Fotoclub Vleuten, 18 punten
2. Luc Schaap, CFC Lek en Licht, 18 punten
3. Hans vd Pol, FG AurorA, 18 punten
4. Ad Witte, FG Nieuwegein, 18 punten en
5. Bert Caris, FC 't Gooi, 18 punten
De jury heeft  bij het jureren ter plekke de plaatsingen vastgesteld.

Serie van 5 met Samenhang wordt mede georganiseerd als selectiewedstrijd voor de Salon Foto Nationaal. Op de eerste plaats worden de vijf winnaars voorgedragen voor deelname aan deze Salon en verder heeft de Afdeling nog het recht deze vijf series aan te vullen tot een door de Taakgroep Wedstrijden toegewezen maximaal aantal, naar rato van het aantal leden in een Afdeling. BMK'ers zijn automatisch verzekerd van nominatie, dus hun series hoeven niet in het  toegewezen aantal meegenomen te worden.  

Voor de uitslagen per serie en de  lijst van series die door de Afdeling, op voordracht van de jury, worden voorgedragen voor Foto Nationaal, klik hier.  
We hopen dat alle genomineerden ook daadwerkelijk een serie insturen naar Foto Nationaal!

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07

Verslag van De Beste Club trofee 2017

Foto: Ruud Slot

Bespreking van de foto's van De Beste Club Trofee 2017

Op dinsdagavond 12 december  vond in Zeist de bespreking plaats van de tien foto's die door elk van  16 clubs waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd om de Beste Club Trofee (DBC). De juryleden Diana Bokje en Rob Agterdenbos  hadden de 160 foto's op een middag begin december  gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze waren ingeleverd door de clubs. Hoewel alleen het buitenste formaat van de in te leveren foto's was vastgelegd in het reglement, viel het op dat alle foto's in een passe-partout van 40x50cm waren gezet, zoals lang voorschrift was bij fotobondswedstrijden.  De inzendingen moesten per club bestaan uit werk van minimaal 5 fotografen wat betekende dat er per fotograaf maximaal 2 foto's ingestuurd konden worden.  

Het Afdelingsbestuur had er voor deze avond voor gekozen de 160 ingezonden foto's  alleen digitaal op groot scherm te tonen in plaats van ze steeds alle tien per club op de bok te zetten. Deze aanpak is behoorlijk tijdbesparend .  Eén scherm vertoonde steeds alle 10 de foto's van een club  in één beeld en op het andere scherm werd steeds groot de foto getoond die op dat moment door de jury werd besproken. 

Diana en Rob hadden besloten bij de bespreking van de foto's niet  per foto te wisselen, maar elk steeds alle 10 de foto's van één club te bespreken. Dat was rustiger in de bespreking en kostte minder tijd. Ook konden ze hierdoor eventueel teruggrijpen op een andere foto in die inzending. Beide juryleden bespraken de foto's met veel respect, Rob wat meer zakelijk en to the point en Diana op de van haar bekende enthousiaste manier en ook to the point.  Beiden hadden veel aandacht voor wat ze goed vonden aan de foto en ook hadden ze heel bruikbare tips voor de fotograaf over hoe een foto eventueel  spannender en pakkender  of meer op het juiste moment gemaakt kon worden.  We hoorden in de pauze en na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking.  

Nadat de foto's van alle clubs waren getoond en besproken kreeg Ruud Mulder, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de bekendmaking van de prijswinnaars. Te beginnen met de 5e prijs werd een vertegenwoordiger van de betreffende club naar voren gevraagd waarna Ruud hem (ja, er kwamen alleen mannen naar voren) vroeg nog kort iets te vertellen over het selectieproces binnen de club. Alle vijf prijswinnende clubs kregen een certificaat en gingen op de foto met hun certificaat. 

Aan de winnaar van de wedstrijd, FC Eemland, werd onder applaus van de aanwezigen door Dick van Groningen Schinkel, o.a. oud-voorzitter van de Afdeling Utrecht-'t Gooi,  de naar hem vernoemde trofee uitgereikt. Na een jaar zonder trofee, nam Eemland de Dick van Groningen Schinkel Trofee over van FG Kromme Rijn, dat dit jaar vijfde werd. 

 Complimenten voor de vijf winnaars:

1. FK Eemland, 148 punten

2. FC De Essentie, 145 punten

3. FC Fotogein, 144 punten

4. FC Iris, 140 punten en

5. FG Kromme Rijn, 139 punten

Voor de resultaten uitgesplitst per foto per club, klik op de pdf "Uitslag DBC 2017"

Met een oproep tot deelname aan de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang in het voorjaar, en een aanmoediging van Diana om in te zenden voor het Fotofestival aan de Maas, sloot de voorzitter de bijeenkomst waarbij hij ons op het hart drukte onderweg voorzichtig te zijn in verband met de gladheid. 

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07

Data DBC 2018

Data van De Beste Clubtrofee (DBC) 2018:

 

Inleveren foto's:  12 tot en met 16 november 2018 bij bestuursleden van de Afdeling, op afspraak.

Bespreekavond en uitslag: dinsdag 11 december 2018 in Zeist.

 

De uitnodiging, het reglement, de inschrijfformulieren, de stickers en de adresgegevens van de bestuursleden worden in september naar de clubs gestuurd.

[Foto: Rudy Rader]

Op zoek naar nieuwe voorzitter

Op de bespreekavond van de Afdelingwedstrijd 5 met Samenhang heeft de voorzitter van de Afdeling Utrecht-'t Gooi, Ruud Mulder, bekend gemaakt dat hij per 10 mei 2018 zal aftreden als Afdelingsvoorzitter ivm zijn verhuizing naar Den Haag.

Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Afdeling. We denken daarbij aan iemand met capaciteiten en ervaring als voorzitter en ruime ervaring binnen de Fotobond.
Maar eerst even wat informatie over de inhoud en taken van de functie. Kort gezegd geeft de voorzitter leiding aan alle activiteiten van de Afdeling Utrecht-'t Gooi. Zo heeft de Fotobond dat geformuleerd voor haar Afdelingsvoorzitters.
Wat concreter gezegd omvat dit zaken als:
- het voorzitten van de bestuursvergaderingen van de Afdeling, van de Algemene Afdelingsvergadering en van de bespreek- en uitslagenavonden van de Afdelingswedstrijden;
- de voorzitter neemt samen met de overige bestuurders inhoudelijke beslissingen over het programma van de Afdeling, zoals de wedstrijden, de mentoraten en cursussen, en stelt samen met de secretaris de inhoud en agenda van de vergaderingen van bestuur en eventuele commissies vast;
- ook vertegenwoordigt hij de Afdeling in het Bondsbestuur en naar instanties buiten de Fotobond zoals gemeenten en andere overheden;
- tenslotte representeert de voorzitter de Afdeling bij onder meer de opening van exposities en jubilea van de clubs en leden van de Afdeling.

Het Afdelingsbestuur telt vijf leden die elk hun eigen takenpakket hebben. Beslissingen op hun terrein worden genomen in de bestuursvergaderingen in overleg en afstemming met de overige bestuurders.

We stellen ons voor dat mensen met interesse in deze functie zich melden bij de interim-voorzitter Ruud Slot (voorzitter.afd07@fotobond.nl) en/of de secretaris, Rien van Dam-Baggen (secretaris.afd07@fotobond.nl). We hebben nog steeds voorkeur voor een spreiding van de bestuurders over de diverse regio's van de Afdeling.
We stellen ons voor dat een potentiële voorzitter eerst een poos als algemeen bestuurslid meedraait in het Afdelingsbestuur alvorens we van twee kanten besluiten of hij/zij aan de AAV wordt voorgedragen als de nieuwe voorzitter.

Het Bestuur van de Afdeling Utrecht-'t Gooi

Foto: Charlotte Koloc

Gevraagd: Nieuw bestuurslid voor de Afdeling

Na het vertrek van Frans Albers uit het bestuur en met het oog op de aanstaande vertrek van Marianne van de Hoek, heeft het Afdelingsbestuur zich gebogen over de taken van beide functionarissen. Enerzijds waren de taken qua zwaarte niet evenredig verdeeld, anderzijds lagen er nog taken braak. 

De eerste stap was dat bij het aantreden van Gerrit Heil als wedstrijdcoördinator, de taak Opleidingen en Spreker buiten de overdracht werd gehouden en gereserveerd voor het vijfde bestuurslid.
Verder merkten we dat de Redactie wel erg smal bezet was zodat er bijvoorbeeld geen tijd was voor het actief werven van artikelen, het opzetten van (nieuwe) rubrieken, het verslaan van evenementen en jubilea in de clubs, e.d. Door het vijfde bestuurslid toe te voegen aan de Redactie zou de bezetting hiervan minder kwetsbaar worden en zouden we ook meer uit In de Kijker kunnen halen.

Zo kwamen we tot onderstaande taakomschrijving voor het door ons gezochte vijfde bestuurslid, een algemeen lid van het Afdelingsbestuur.

We zoeken ....
- een enthousiast bestuurder met de taak "Opleidingen en spreker" én met de taak "Redactie". Dit bestuurslid organiseert de mentoraten en cursussen en zoekt minimaal één spreker per jaar, dit alles in afstemming met het bestuur. De mentoraten en cursussen vinden plaats in Vianen, de spreker wordt uitgenodigd en ontvangen in Zeist. Voor de redactietaak zien we graag een actieve houding in het verwerven en zelf schrijven van kopij in de vorm van artikelen, de opzet van rubrieken en verslaglegging van evenementen in de clubs en de afdeling, uiteraard in overleg en afstemming met de andere redactieleden.
Hoewel we niemand op voorhand willen uitsluiten, zoeken we op de eerste plaats voor deze functie een bestuurder uit een van de regio's die niet vertegenwoordigd zijn in het huidige bestuur, zoals 't Gooi, het Groene Hart en het Utrechtse Rivierengebied. We hopen daarmee ook de betrokkenheid van de betreffende regio's bij het bestuur van de Afdeling te vergroten.

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie, dan kun je je wenden tot de voorzitter Ruud Mulder ( 06 53438340 of via  voorzitter.afd07@fotobond.nl ) of de secretaris Rien van Dam-Baggen ( 0343 442060 of via secretaris.afd07@fotobond.nl)

Het Afdelingsbestuur, december 2017

‘In de Kijker’

Het informatiebulletin van de Afdeling, kun je als pdf-bestand bekijken:

zomer 2018, voorjaar 2018 , winter 2017-2018herfst 2017, winter 2016september 2016mei 2016februari 2016november 2015herfst 2015mei 2015.Fotoclubs in de Afdeling


7De fotoclubs waarvan de clubnummers beginnen met 07 vallen binnen de Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar webmaster@fotobond.nl. Vermeldt even dat het om afdeling 07 gaat. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen.

Affiches plaatsen we in principe niet. Ze zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is moeilijk terug te vinden.