1. Homepage
 2. Afdelingen

Afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

Afdeling NulZeven

Fotobond | afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

De Afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht, de Betuwe en het Noord-Hollandse ’t Gooi

bestuur

Ruud Slot, voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris.afd07@fotobond.nl
Ruud Slot, penningmeester.afd07@fotobond.nl
Gerrit Heil, algemeen lid, wedstrijden.afd07@fotobond.nl
Vacature, algemeen lid

Uitslag en bespreking Serie 5 met Samenhang 2019

Op dinsdagavond 16 april vond in Zeist de bespreking plaats van de 91 (!) series (vorig jaar 66) die waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd Serie van 5 met Samenhang. De juryleden Jan Ros en Hans van Weelden hadden de series op een middag begin april gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ze waren ingeleverd door de deelnemers.  Op de bespreekavonden van de Afdelingswedstrijden worden de foto's digitaal op groot scherm getoond, als serie en één voor één.  

Na een korte inleiding door Ruud Slot, voorzitter van de Afdeling, bespraken Jan en Hans, elkaar afwisselend per serie - helaas zonder microfoon, met excuses - alle series met voor elke serie evenveel aandacht. Jan vertelde in de inleiding dat ze bij de beoordeling gelet hebben op verbeeldingskracht (de visie van de maker), scheppingskracht (technische aspecten zoals scherptediepte, passe-partout en afdruk) en zeggingskracht (raakt de foto). Ze hebben erop gelet dat er in hun beoordelingen  geen genrevoorkeuren doorklonken. En: zo'n beoordeling is niet objectief, "want die gaat via het hart", aldus Jan. De jury besteedde veel aandacht aan hoe de foto's al dan niet bijdroegen aan de serie en het verhaal van de fotograaf. Hoe maakt een foto de serie sterker of juist minder sterk:  "dezelfde" foto's in een serie, de opbouw van de serie, de volgorde van de foto's, de uitvoering van de foto, alles kwam voorbij. Beide juryleden gaven regelmatig tips aan de fotograaf. De jury was kritisch maar altijd respectvol en na afloop was mij wel duidelijk welke zij de topseries vonden en waarom.  Het was een positieve en enthousiaste bespreking van de series door twee ervaren juryleden. Eén ding nog:  deze jury hield niet van "over the top"!
Niet alle ingeleverde series werden getoond en besproken. Zoals al jaren te doen gebruikelijk in onze Afdeling wordt een serie alleen besproken als de inzender aanwezig is.

afd07_prijsuitreiking_5mets_2019Na de laatste serie nam Ruud Slot, voorzitter van de Afdeling, het woord voor de prijsuitreiking. Te beginnen met de 3e plaatsen werden de fotografen naar voren geroepen waarna Ruud hen feliciteerde en het certificaat overhandigde.
De Afdelingsvoorzitter reikte de Henk Ros (wissel)trofee uit aan Luc Schaap, de winnaar van deze editie van Vijf met Samenhang, onder applaus van de aanwezigen. Zijn winnende serie was gefotografeerd in de metro: mensen in contact met elkaar óf juist niet, een tijdsbeeld, volgens de jury. 

 De winnaars van dit jaar zijn:
1e: Luc Schaap, CFC Lek en Licht, 17,5 punten (zie slide-show onder dit artikel)
2e: Chris Treffers, FG AurorA, 17  punten én
3e: vijf fotografen (in alfabetische volgorde):
- Bert vd Broek, FC Eemland, 16 punten
- Fred Elfrink, FC De VerBEELDing 811, 16 punten
- Pauli Gerritsen, FC Eemland, 16 punten
- Yvonne Schaap-van Gils, CFC Lek en Licht, 16 punten en
- Jan Vernooij, FK Heuvelrug, 16 punten

Serie van 5 met Samenhang wordt mede georganiseerd als selectiewedstrijd voor de Salon Foto Nationaal. Omdat wij een grote Afdeling zijn mogen wij - maar dat hoeft niet - dit jaar maximaal 22 fotografen voordragen voor deelname aan de selectie voor Salon Foto Nationaal, en dit is exclusief de BM'ers en FIAP'ers, die sowieso mogen inzenden. Op basis van de uitslagen is besloten de inzendingen te beperken tot de plaatsen 1 tot en met 6 van deze wedstrijd (20 fotografen).

Klik hier voor de uitslagen per serie en de lijst van series die - mede op voordracht van de jury - door de Afdeling worden voorgedragen voor Foto Nationaal.

We hopen dat alle genomineerden ook daadwerkelijk een serie insturen naar de selectie voor Foto Nationaal.

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07

> klik hieronder voor de slide show van de serie van Luc Schaap.

foto: Marcel van Balken

Alg. Afdelingsvergadering/lezing Marcel van Balken

Aan de leden van de Afdeling Utrecht/'t Gooi van de Fotobond,                                           

Graag nodig ik jullie namens het Afdelingsbestuur uit voor de Algemene Afdelingsvergadering 2019 van de Afdeling Utrecht - ‘t Gooi  van de Fotobond op woensdag 13 maart om 19.30 uur in Wijkcentrum "De Koppeling”, De Clomp 19-04, 3704 KS Zeist.
Na afloop van de AAV zal Marcel van Balken  een lezing geven over Conceptuele fotografie (zie toelichting)

De agenda voor de avond is als volgt:

19.30u  Aanvang Algemene Afdelingsvergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag Algemene Afdelingsvergadering van 13 maart 2018 (al eerder toegezonden)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2018 van Afdeling Utrecht/'t Gooi (wordt nagezonden)
 5. Exploitatieoverzicht 2018 + toelichting van de penningmeester (wordt nagezonden)
 6. Rapport kascontrolecommissie door FK Eemland (mondeling)
 7. Installatie kascontrolecommissie voor 2019
 8. Bestuursverkiezing (toelichting, zie hieronder)
 9. Begroting voor het jaar 2019 (wordt nagezonden)
 10. Het voorlopige programma voor 2019 (toelichting, zie hieronder)
 11. Rondvraag
 12.  Sluiting door de voorzitter

> download agenda + de toelichting op de agenda

20.15u   Lezing Marcel van Balken over Conceptuele fotografie
Marcel presenteert zichzelf op de website van de fotobond als spreker over dit onderwerp als volgt:

Het thema van deze avondvullende presentatie is conceptuele fotografie waarbij een breed scala aan fotowerk (zwartwit en kleur) met een hoog creatief gehalte wordt getoond. Tevens besteed ik aandacht aan de (zowel analoge als digitale) montagetechniek en de manier waarop foto’s tot stand zijn gekomen. De gecreëerde, vaak samengestelde fotografische beelden zijn geïnspireerd op de combinatie van de dagelijkse realiteit en de eigen onbegrensde fantasie.
De presentatie geeft een overzicht van inspirerend fotowerk uit zowel het analoge als het digitale tijdperk met aandacht voor het idee, de techniek en het verhaal achter de foto. Technisch ingenieus gemaakte fotografische composities van realistisch lijkende taferelen, met een enigszins onwerkelijke en soms magisch aandoende sfeer komen voorbij.
Kortom, een zeer gevarieerde fotopresentatie met voor elk wat wils, zowel voor beginner als gevorderde.

[Foto: Wim Hoogveld]

Mentoraten en cursussen seizoen 2018-2019

Namens het Afdelingsbestuur kan ik melden dat de Afdeling Utrecht-'t Gooi in het seizoen 2018-2019 twee mentoraten en één cursus zal organiseren en wel:
1) een mentoraat onder leiding van Harry Sikkenk die met ons gaat werken aan het leren seriematig te fotograferen (klik hier)
2) een mentoraat onder leiding van Pieter van Leeuwen die een mentoraat gaat geven zonder een specifiek thema (klik hier).

In de mentoraten wordt in vijf avonden gewerkt aan vragen als hoe kan ik een foto interessant maken, hoe kan ik mijn verhaal vertellen, hoe kan ik anderen met mijn foto's raken, hoe kan ik mijn eigen handschrift (beeldstijl) ontwikkelen, hoe maak ik een serie en wat voor soort serie dan. Samen wordt, door ieder met een eigen thema, gewerkt naar een eindpresentatie (avond 6) van 5 à 10 foto's, die zal worden vastgelegd in een fotoboek.

Het mentoraat van Harry is vol, dat van Pieter heeft nog een enkele plaats.

Kosten voor dit mentoraat € 150,- (i.v.m. andere prijsstelling door de docent), 6e avond en boekje inbegrepen.

3) een cursus Flitstechnieken door Johan Huizing (klik hier)
Johan gaat met de deelnemers aan het werk om in vijf bijeenkomsten het gebruik van de flitser met name in buitensituaties onder de knie te krijgen. De manier van werken lijkt wat op een mentoraat: fotograferen, werk meebrengen, in de bijeenkomst bepreken en er weer verder aan werken.
De cursus van Johan is vol!

Cursus Jureren in Clubs in aantocht ...
De Fotobond, Taakgroep Opleidingen en Sprekers, heeft een cursus "Jureren in clubs" ontwikkeld en verzoekt de Afdelingen om deze te gaan organiseren. Dat willen wij graag, maar omdat ons aanbod voor het najaar al rond was, kondigen we deze cursus voor het voorjaar van 2019 (januari tot april) aan. De cursus omvat 3 cursusavonden met tussenperiodes van 4 à 5 weken. Maximum aantal deelnemers 8 à 10.

In september zullen wij gedetailleerde informatie over deze cursus sturen aan de clubs en persoonlijke leden van de Afdeling.

Afdeling Utrecht-‘t Gooi van de Fotobond
Rien van Dam-Baggen, secretaris
opleidingen.afd07@fotobond.nl

‘In de Kijker’

Het informatiebulletin van Afdeling 07 kun je als pdf-bestand bekijken. Hieronder vind je de links:

voorjaar 2019 /

winter 2018 / herfst 2018 / zomer 2018 / voorjaar 2018

winter 2017-2018 / herfst 2017  

winter 2016 / herfst 2016 / mei 2016 / februari 2016  

winter 2015 / herfst 2015 / voorjaar 2015

Fotoclubs in de Afdeling


7De fotoclubs waarvan de clubnummers beginnen met 07 vallen binnen de Afdeling 07 Utrecht-’t Gooi. Kijk op deze pagina voor een overzicht van alle clubs. 

Exposities en lezingen

Heb je een expositie of lezing die je op de website wilt plaatsen? Stuur dan een e-mail met de informatie naar webmaster@fotobond.nl. Vermeldt even dat het om afdeling 07 gaat. Die zorgt ervoor dat de informatie in de agenda terecht komt. Vergeet niet een leuke foto mee te sturen.

Affiches plaatsen we in principe niet. Ze zijn vaak slecht leesbaar en de informatie is moeilijk terug te vinden.

[Foto's winnende club 2018, Fotokring Eemland]

Bespreking en prijsuitreiking De Beste Club 2018

Op dinsdagavond 11 december vond in Zeist de bespreking plaats van de tien foto's die door elk van  18 clubs waren ingezonden voor de Afdelingswedstrijd om de Beste Club Trofee (DBC). De juryleden Simon Ophof en Hans Brongers  hadden de 180 foto's op een middag eind november gejureerd aan de hand van de afgedrukte versies zoals ingeleverd door de clubs. Hoewel alleen het buitenste formaat van de in te leveren foto's is vastgelegd in het reglement, viel het op dat nog steeds vrijwel alle foto's in een passe-partout van 40x50cm waren gezet, vaak zwart, een enkele keer gebroken wit/crème en heel af en toe in een kleur die bij de foto paste. De inzendingen moesten per club uit werk van minimaal 5 fotografen bestaan, wat slechts bij twee clubs het geval was: bij de meeste andere clubs bestond de inzending uit minimaal zeven fotografen.

Fred_Elfrich[foto Fred Elfrich]

Ook nu weer had het Afdelingsbestuur ervoor gekozen de 180 ingezonden foto’s  uitsluitend digitaal op groot scherm te tonen in plaats van ze steeds alle tien per club op de bok te zetten. Deze aanpak is behoorlijk tijdbesparend.  Eén scherm vertoonde steeds alle 10 de foto's van een club  in één beeld en op het andere scherm werd steeds groot de foto getoond die op dat moment door de jury werd besproken.

We hadden met Simon en Hans voor deze editie van De Beste Club Trofee een topjury in huis gehaald. Samen hebben zij het in de fotobond als standaardwerk gehanteerde boek “Over foto’s gesproken” geschreven terwijl Simon bovendien de landelijke cursus Jureren heeft ontworpen waar de juryleden voor de grote landelijke wedstrijden hun opleiding krijgen of hebben gekregen.
Op deze bespreekavond besprak Simon de foto’s in zijn eentje omdat Hans verhinderd was. Ze hadden op deze situatie geanticipeerd door bij het jureren veel tijd te besteden aan het samen bespreken van elke foto, alvorens, in een volgende ronde, in overleg hun eigen beoordeling in de vorm van een cijfer te geven. Het was een geanimeerde bespreking, vooral heel leerzaam. Simon besprak de foto's heel intensief,  met veel aandacht voor wat Hans en hij goed vonden aan de foto, hun eventuele verschilpunten en hij gaf ook bruikbare tips over hoe een foto eventueel  spannender en pakkender  gemaakt kon worden.  We hoorden in de pauze en na afloop veel enthousiaste reacties over de bespreking, waarbij heel vaak het woord "leerzaam" en synoniemen daarvan voorbij kwamen.  Simon kreeg een spontaan applaus na de bespreking.
Heleen Jonkman[foto: Heleen Jonkman]

Nadat de foto's van de aanwezige clubs waren getoond en besproken nam Ruud Slot, interim-voorzitter van de Afdeling, het woord voor de bekendmaking van de prijswinnaars. Te beginnen met de 5e plaats werd een vertegenwoordiger van de betreffende club naar voren gevraagd waarna Ruud hem het certificaat uitreikte en ze gezamenlijk op de foto werden gezet met hun certificaat.
Aan de winnaar van de wedstrijd, ook dit jaar Fotokring Eemland, werd onder applaus van de aanwezigen door Dick van Groningen Schinkel, o.a. oud-voorzitter van de Afdeling Utrecht-'t Gooi,  de naar hem vernoemde trofee uitgereikt. Gelukkig is de trofee geen wisseltrofee want dan had Eemland hem allang in hun prijzenkast mogen zetten en had er een nieuwe trofee moeten komen.

 Complimenten voor de vijf eerstgeplaatsten van 2018:
1. Fotokring Eemland, 154 punten
2. Fotogroep Kromme Rijn, 151 punten
3. Fotogroep Fotogein, 146 punten
4. De Verbeelding, 143,5 punten en
5. AFC Flevo, 143 punten
Vier van deze clubs eindigden in 2017 ook al bij de eerste zes geplaatsten.

Voor de resultaten uitgesplitst per foto per club, klik hier op "2018 Uitslag DBC".

Daarna had Ruud nog een kleine verrassing. Het Afdelingsbestuur wilde dit jaar ook eens aandacht geven aan de individuele hoogstscorende fotografen. Om de beurt werden zeven fotografen die met hun foto een score van 18 behaalden, naar voren geroepen om een certificaat in ontvangst te nemen. En vervolgens de twee fotografen die maar liefst 19 punten van de jury hadden gekregen voor hun foto, Heleen Jonkman van Fotokring Eemland - ze kreeg van één jurylid maar liefst een 10 - en Fred Elfrink van Fotoclub De Verbeelding 811 - hij had zelfs 2 foto's bij deze beste negen .

Voor de lijst van de 17 hoogstscorende fotografen, klik  hier op "DBC 2018 top17".

Nog een paar opmerkingen van deze zeer ervaren jury, genoteerd tijdens het jureren of de bespreking in willekeurige volgorde:
- veel foto’s zijn te groot afgedrukt, groot is niet altijd beter/mooier
- elke foto vraagt zijn eigen presentatie, óngeacht de andere presentaties in de club inzending
- het gaat om de foto bij de jurering, maar de presentatie telt zeker mee
- elke foto wordt op zichzelf gejureerd ongeacht welke foto ervoor of erna komt.
Dat Simon en Hans veel ervaring hebben bleek ook uit het feit dat ze recent Foto Individueel hebben gejureerd en besproken.
 
Met het verzoek aan de clubs om de foto's mee naar huis te nemen, sloot de voorzitter  de bijeenkomst  met een slotapplaus voor de jury en de clubs.

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling 07
[Foto: Jan Linskens]

Dringend gezocht: 2 bestuursleden voor Afdeling 07

In de afgelopen maanden hebben we diverse mensen direct benaderd voor een functie in het Afdelingsbestuur, zowel voor een functie met een specifieke taak alsook voor de functie van algemeen bestuurslid. Veelal bleken die mensen al druk met allerlei bestuurs- en commissiefuncties binnen en buiten de Fotobond. Vaak was hun antwoord dan ook: nu niet, misschien over een jaar?
Ook zochten we vooral in de regio's van de Afdeling die nu niet vertegenwoordigd zijn in het Afdelingsbestuur, zoals 't Gooi, het Groene Hart en het Utrechtse Rivierengebied. We hoopten daarmee de betrokkenheid van de betreffende regio's bij het bestuur van de Afdeling te vergroten. Maar gezien de geringe respons op onze vragen lijkt het erop dat die regio's (nog) niet in staat zijn om bestuursleden te leveren, terwijl we dat eigenlijk wel hadden gehoopt en verwacht.

Het probleem van de huidige kleine bezetting van het bestuur wordt steeds nijpender, omdat nu de vaste taken van de vacante functies erbij gedaan worden door de zittende bestuursleden. Maar dat kan om diverse redenen, zowel van bestuurlijke als persoonlijke aard, niet aldoor zo doorgaan. De draaglast van de huidige bestuursleden moet verminderd worden door een grotere en evenwichtiger spreiding van de taken, maar hoe, dat ligt ook voor ons open.
We zijn blij dat we inmiddels iemand gevonden hebben die wil gaan meedraaien in de Redactie, die In de Kijker in elkaar wil gaan zetten en gaan meehelpen in het redigeren van de kopij, maar die niet in het bestuur komt.
Desalniettemin zijn er nog zodanig veel taken en taakgebieden onbemand dat die het aantrekken van twee bestuursleden rechtvaardigen.

Kortom, we zoeken twee algemeen bestuursleden die mee willen doen in het Afdelingsbestuur en waarmee we, nadat ze ingewerkt zijn, in overleg willen komen tot een nieuwe verdeling van alle vaste taken en taakgebieden.

We denken daarbij aan enthousiaste bestuurders die samen met ons het Afdelingsbestuur verder vorm willen geven en die actief meedoen in het maken van beleid voor de taakgebieden van de Afdeling en het mede uitvoeren van de taken die daarbij horen. Uiteraard horen daar ook een voorzitter, secretaris en penningmeester bij, maar ook taakgebieden als Wedstrijden, Opleidingen en Sprekers, Redactie e.d.  
Een leuk aspect van het Afdelingsbestuur is de directe lijn naar het Bondsbestuur, de organisatie van wedstrijden, opleidingen en sprekers die cluboverstijgend zijn en het feit dat je minder met de waan van de dag bezig bent, zoals in clubs het geval kan zijn.


Wáár je ook in de Afdeling zit, als je denkt dat je wat bij kunt dragen in het bestuur (en waarom zou dat niet?) of je wilt eerst meer informatie, wend je dan tot een van ons:
- Ruud Slot, voorzitter a.i., ( 06 83333431 of via voorzitter.afd07@fotobond.nl) ,
- Rien van Dam-Baggen, secretaris, ( 0343 442060 of via secretaris.afd07@fotobond.nl) of
- Gerrit Heil, algemeen bestuurslid, ( 06 23140080 of via wedstrijden.07@fotobond.nl).

Hoewel we blijven uitkijken naar bestuursleden uit bovengenoemde regio's van de Afdeling, willen we niemand op voorhand uitsluiten.

Het Afdelingsbestuur, februari 2019

foto: Johan van der Wielen

Presentatie natuurfotograaf Johan van der Wielen


Ter gelegenheid van haar 15 jarig bestaan biedt CameraNu aan de Afdeling Utrecht-'t Gooi een avondvullende presentatie landschapsfotografie aan door natuurfotograaf Johan van der Wielen.

De presentatie vindt plaats op donderdag 8 november 2018 om 20.00u in gebouw De Koppeling in Zeist en alle leden van de Afdeling zijn hierbij uitgenodigd. De toegang is gratis. Leden van andere fotobondsafdelingen en introducés die geen lid zijn van de fotobond zijn ook welkom

Wie is natuurfotograaf Johan van der Wielen?
Op zijn website lezen we: "Hoewel Johan alle takken van de natuurfotografie beoefent, heeft hij zich gespecialiseerd in landschapsfotografie, sfeerbeelden en nachtfotografie. Zijn beelden kenmerken zich door het spel van licht, grootsheid van het onderwerp en sprankelende kleuren. Het weer speelt een belangrijke rol in zijn werk, of het nu een gouden zonsopkomst is of een apocalyptische regenbui... "zo lang er structuur is, is er hoop".
Dit spreekt bijna voor zich maar voor meer informatie over Johan: https://www.johanvanderwielen.nl/over-johan/     

Johan gaat ons in principe de volgende presentatie laten zien: 

Op avontuur door Nederland - ontdekkingstocht door de delta
Tijdens deze avondvullende presentatie neemt Natuurfotograaf Johan van der Wielen ons mee op een wonderlijke reis door Nederland. Van oorsprong zijn ‘de lage landen’ de uitlopers van de rivieren, grote stromen die vanuit Frankrijk en Duitsland omlaag stromen. Hoe dichter bij zee hoe meer de rivieren zich vertakken. Uiteindelijk vormt zich zo een delta van kreken, rivieren, moerassen, bossages, plassen en meren. Zo was Nederland. En op deze reis neemt Johan u mee. Vanuit het hoge zuiden waar kleine stroompjes zich voegen bij grote rivieren, gaan we samen op avontuur. We ontdekken de uiterwaarden, bezoeken unieke deltagebieden als Oostvaardersplassen en Wieden/ Weerribben, ontmoeten zeldzame soorten als kievitsbloemen en porseleinzwammen, vergapen ons aan de unieke schoonheid van de bossen op stuwwal Utrechtse Heuvelrug om uiteindelijk aan het eind van onze reis aan te komen bij het einde van de delta: de Waddenzee, de eilanden en uiteindelijk de uitgestrekte Noordzee. In deze wondere reis volgen we het water en worden we de unieke diversiteit gewaar die ons lage land te bieden heeft.

Ruud Slot: mag ik me voorstellen?

Ruud_Slot_1.JPGMijn naam is Ruud Slot en al een tijdje maak ik als penningmeester deel uit van het bestuur van de Afdeling Utrecht -'t Gooi. Sinds kort ben ik daarnaast ook nog  interim-voorzitter.
Inmiddels is het een soort traditie geworden om je als bestuurslid even voor te stellen aan de Afdeling en haar leden en dat had ik tot nu toe niet gedaan.
Ik ben nu 61 jaar en heb sinds kort weer een vaste baan en dus ben ik tot mijn pensioen onder de pannen als Sociaal Raadsman in Utrecht. 
Ik ben getrouwd, heb drie dochters en een aantal kleinkinderen. Dus ik heb geen moeite om mijn dagen te vullen met een mix van werk, hobby en opa zijn.
Wat de fotografie betreft: lang geleden ben ik begonnen met fotograferen met een Praktika, in de tijd van de dia’s. Dit kwam mede doordat mijn vader ook fotografeerde en veel op film super 8 vastlegde. De interesse voor de fotografie is er altijd geweest, maar ik heb er lange tijd weinig mee gedaan. 
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik met een Fuji hybride camera op cursus gegaan in Frankrijk. (en gelijk vakantie gehouden). Dit was als opnieuw beginnen bij de basis van het fotograferen en de hele discussie over de keuze RAW of JPEG. Belangrijkste wat ik er leerde was uiteindelijk : klein kijken, keuzes maken en vooral veel oefenen.
Daarna heb ik een Nikon camera gekocht en ben lid geworden van Fotogroep Fotogein. In die club heb ik veel bijgeleerd over foto's kijken, nieuwe onderwerpen uitproberen en technieken verbeteren. 
Bij Fotogein was er al snel een vacature voor penningmeester en gezien mijn financiële achtergrond heb ik me daarvoor aangemeld en tot op de dag van vandaag ben ik daar nog steeds penningmeester. 
Toen daarna bij de Afdeling Utrecht-'t Gooi de bestuursfunctie van penningmeester vrij kwam, heb ik eens gevraagd om hoeveel werk dat ging en omdat het wel mee zou vallen, heb ik me aangemeld en ben ik penningmeester van de Afdeling geworden. 
Dat het weinig werk zou zijn, valt in de praktijk nogal eens tegen en daarbij komt ook nog dat ik op dit moment door de huidige samenstelling van het bestuur ook nog de extra functie van interim-voorzitter op me heb genomen.

Helaas schiet het fotograferen er daardoor nogal eens bij in, maar op dat gebied zie ik nog genoeg uitdagingen.