Afdeling 07 Utrecht-'t Gooi

Deze afdeling wordt gevormd door fotoclubs in Utrecht, de Betuwe en het Noord-Hollandse ’t Gooi.
Klik hier voor een overzicht van de aangesloten fotoclubs.

Met uw fotoclub lid worden van de Fotobond? U bent van harte welkom!
> klik hier voor meer informatie.

bestuur

Ruud Slot, voorzitter, (06 83333431): voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen, secretaris (0343 442060): secretaris.afd07@fotobond.nl
Richard van Driel, penningmeester, (06 52313580): penningmeester.afd07@fotobond.nl

Uitslag Afdelingswedstrijd De Beste Club 2020

De Afdelingswedstrijd om de Dick van Groningen Schinkel Trofee, kortweg De Beste Club (DBC) genoemd, werd afgelopen jaar niet in het najaar gehouden, o.a. vanwege de coronamaatregelen, maar uitgesteld naar voorjaar 2021. Hans van Hal nam de organisatie op zich en als juryleden beoordeelden Hans Brongers en Jan Nabuurs de foto's. Er werden door 16 clubs 10 foto's ingezonden, die nog door Hans vH werden geregistreerd, voordat hij helaas langdurig uitviel door ziekte. Gelukkig konden de juryleden wel aan de slag en over de uitkomsten van dat proces gaat het hier.

                De Beste Club 2020 werd CFC Lek en Licht.
   De slideshow met hun foto's vind je onderaan dit artikel!

Jullie vinden het juryrapport van Hans B en Jan m.b.v. deze link, terwijl deze link  je naar de uitslagenlijst brengt, waarin per club per foto het totaal aan punten is genoteerd en op basis daarvan een rangorde is gemaakt om tot de winnende clubs te komen:
1. CFC Lek en Licht 0763, met 152 punten
2. Fotokring Eemland 0709, met 151 punten
3. FC Perspectief Hilversum 0754, met 150,5 punten
4/5. Fotoflash Vianen 0762, ex aequo met
        FG De Essentie Zeist 0742, beide met 143,5 punten.
De winnaar krijgt de Trofee uitgereikt door de voorzitter van de Afdeling op een vooraf af te spreken moment in de toekomst en de overige clubs krijgen een certificaat uitgereikt. 

Verder heeft de jury voor alle 160 foto's een korte beoordeling/ bespreking geschreven en die per club mét de 10 betreffende foto's in een pdf-file gezet. Via deze link kom je daar.
We zijn er heel blij mee dat de jury dat op deze manier heeft gedaan, waarmee ze het mogelijk maken dat iedereen, ook de clubs en leden die niet aan de DBC hebben deelgenomen, van alle foto's kunnen lezen wat de jury ervan vond.

Marijkevanloon_DBC2020_afd07.jpg

foto: Marijke van Loon

Tenslotte heeft de jury bekeken welke individuele foto's het hoogst scoorden en ook hiervan hebben ze een rangorde gemaakt die we hier weergeven:
1:  Marijke van Loon, Fotoclub Nieuwegein 0751, foto 1 met 19 punten
2:  Marjon Birza, Fotoclub Perspectief 0754, foto 4 met 18,5 punten 
3/4: Peter Visser, AFC Flevo 0704, foto 4 met 18 punten ex aequo met
        Irma Meijerman , Fotoclub Vleuten 0723, foto 2 met 18 punten
5: Yvonne van Gils , CFC Lek en Licht 0763, foto 2 met 17,5 punten.
De individuele winnaars krijgen allemaal een certificaat.  

Voor de besprekingsavond via Zoom hebben de juryleden een filmpje opgenomen waarin ze vertellen hoe ze de jurering hebben aangepakt, wat ze van de inzendingen vonden en hebben ze de winnaars op individueel en op clubniveau bekend gemaakt.  We zullen de clubsecretariaten vragen de link naar dit YT filmpje  naar hun leden te sturen met het verzoek de link niet verder de verspreiden.  

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdelingsbestuur      

Hieronder vind je een slideshow met de winnende 10 foto's van CFC Lek en Licht:

‘In de Kijker’

Het informatiebulletin van Afdeling 07 kun je als pdf-bestand bekijken. Hieronder vind je de links:

Zomer 2021

voorjaar 2021

winter 2020-2021

najaar 2020

zomer 2020

lente 2020

winter 2019-2020

voorjaar 2019 / zomer 2019 / najaar 2019

Vijf met Samenhang 2020

Uitslag en bespreking door de jury

Marcel Borgstijn winnaar 5msh 2020

Ook in 2020 organiseerde onze Afdeling de wedstrijd (Serie van) Vijf met Samenhang. Voor het eerst waren we overgestapt naar uitsluitend digitale fotobestanden en hoewel de jury ons een vooruitziende blik toeschrijft, zal duidelijk zijn dat we déze gang van zaken niet hadden kúnnen voorzien. Immers door de beperkende maatregelen van het kabinet vanwege het coronavirus werd onze digitale aanpak een voordeel voor de wedstrijdafhandeling, want de juryleden Diana Bokje en Hans Brongers konden nu voortvarend thuis aan de slag met de (anonieme) series en er hoefde niet heen en weer gesleept te worden met 76 series afgedrukte veelal in passe-partout. foto's. Overigens jureerden de juryleden de series als  vijf afzonderlijke foto's plus alle vijf de foto's in één bestand.

Zoals we in In de Kijker voorjaar 2020 al hadden laten weten, hebben we de besprekingsavond moeten afgelasten. Om de live bespreking in Zeist te "vervangen" hebben Hans en Diana een juryrapport voor ons opgemaakt waarin ze terugkijken op de wedstrijd en wat hen opviel bij het jureren. Verder hebben ze op ons verzoek elke serie (nog steeds anoniem) van compact commentaar voorzien en dat commentaar hebben we onder de betreffende serie gezet, nu uiteraard voorzien van de naam van de fotograaf.

Klik hier om de jurybespreking te downloaden.


Het gevolg is dat nu iedereen op de website het commentaar van de jury per serie kan lezen, of je nu mee hebt gedaan of niet, terwijl je er evenmin  voor naar de besprekingsavond hoefde te komen om  je eigen serie te kunnen horen bespreken.
 Zowel het Afdelingsbestuur als onze wedstrijdcoördinator voor deze wedstrijd Frans Albers zijn heel blij geweest met deze jury. Beide juryleden hebben heel hard gewerkt, waren bereid om wat wij bedachten - alles was immers nieuw - uit te proberen en daarna ons van feedback te voorzien en dat alles in een heel prettige sfeer. Dank je wel Diana en Hans voor jullie fantastische werk en inzet!

Dan bedanken we natuurlijk ook Frans Albers, die opnieuw bereid was, net als vorig jaar, ons bij te staan in deze grote opgave, want Vijf met Samenhang is een grote wedstrijd. Frans is geheel verantwoordelijk voor de mooie lay-out waarin de jury de series voorgeschoteld heeft gekregen voor de jurering  en tevens kunnen we ook alle credits aan hem geven voor de wijze waarop de series met het commentaar van de jury bijgaand gepresenteerd worden.  Chapeau, Frans! Je hebt machtig werk geleverd. We zijn blij dat je wilde inspringen!

En dan de uitslag, want daar gaat het de deelnemers natuurlijk om:

Klik hier om de uitslag te downloaden.

  1. Marcel Borgstijn van CFC Lek en Licht met 17.5 pt
  2. Valerie Welch van FC Eemland met 17 pt
  3. Drie deelnemers op de 3e plaats met elk 16.5 pt, op alfabetische volgorde van de voornaam
    - Cees Snel van FG Fotogein
    - Dick Jeukens van FG De Essentie en
    - Pauli Gerritsen van FC Eemland.

Allemaal gefeliciteerd met de bereikte resultaten.

De voorzitter van de Afdeling Ruud Slot is de Henk Ros Trofee voor de beste serie op zondagavond 19 april bij Marcel thuis op gepaste afstand gaan uitreiken. Jammer dat Marcel door de omstandigheden niet in een volle zaal de hem toekomende eer voor zijn serie kan krijgen. Vermeldenswaard is overigens nog wel dat hij in 2014 ook al Vijf met Samenhang heeft gewonnen.  foto winnaar 5mS met trofee 250px.jpg
De certificaten voor de winnaars worden bij hen thuis gebracht  dan wel per post toegestuurd.
Over de rest van de uitslag: de 25 series/fotografen  met de hoogste scores zijn elk met hun concrete puntentotaal in de uitslagenlijst opgenomen. Van de overige 51 deelnemers zijn de puntentotalen op alfabetische volgorde van de voornaam in twee categorieën ondergebracht: de deelnemers met 13 en 12 punten in één categorie en de deelnemers met 11 en 10 punten (die van een of beide juryleden een 5 hebben gekregen) in de andere categorie.

In de uitslag is tevens een kolom opgenomen waarin aangegeven staat welke fotografen worden voorgedragen voor de selectie voor de Salon Foto Nationaal. Zij kunnen in mei een uitnodiging verwachten om voor deze Salon een serie in te sturen waarmee ze kunnen meedingen naar een plaats op de Salon.

Al  met al was het voor de organisatie en de jury een spannend gebeuren. We hopen dat clubs en deelnemers zich achteraf kunnen vinden in de wijze waarop wij als Afdeling - ondanks de belemmerende omstandigheden - hebben geprobeerd er tóch een mooie wedstrijd van te maken. Het schijnt dat we met onze aanpak landelijk voorop  hebben gelopen. Ik weet niet wat dat waard is, maar als Afdelingsbestuur kijken we in ieder geval  terug op een bijzondere Vijf met Samenhang, een die qua spanning en mate van improvisatie niet snel geëvenaard zal worden, hopen en verwachten we. Maar ... we hebben veel geleerd, en we hopen dat zich dat in volgende jaren uitbetaalt.

Rien van Dam-Baggen,  secretaris Afdeling Utrecht-'t Gooi
april 2020
(foto: Ruud Slot)

Uitnodiging voor de opleidingen najaar 2021-2022

Graag wil ik jullie aandacht vragen voor de opleidingen die de Afdeling Utrecht -'t Gooi van de Fotobond in het komende seizoen 2021-2022 gaat organiseren voor haar leden/fotografen.

Ja, we durven het aan en ook onze docenten durven het aan, nu een groot deel van de volwassenen minimaal één keer, maar hopelijk al twee keer gevaccineerd is. 

De tweede voorwaarde die we geregeld hebben is dat we naar een andere school gaan, een school waar we de hal als cursusruimte zullen gebruiken. In die hal staan verschillende tafels en stoelen, en daar kan de 1,5 m ruim gewaarborgd worden, óók in oefensituaties, zoals die voorkomen in de cursus Jureren. 

Tenslotte hebben we aankondiging en aanmelding zo ver mogelijk naar achteren geschoven, zodat we zicht kunnen hebben op de situatie in het najaar mbt besmettingen en ziekenhuisopnames. 


Wat bieden wij aan:

Een Mentoraat en vooralsnog één cursus, beide te starten najaar 2021 


Mentoraat/Cursus "Beeldstijl en eigen werk"

In dit mentoraatstraject zal onder begeleiding van docent/bondsmentor Peter van Tuijl gewerkt worden aan een serie met een herkenbare beeldstijl. De cursus/training is gericht op het vergroten van kennis en kunde m.b.t. beeldstijlen met behulp van theorie, praktische oefeningen en het fotograferen en afronden van een serie met een herkenbare beeldstijl. De bijeenkomsten, voor de gevorderde fotograaf, staan in het teken van de inhoud en het (verder) ontwikkelen van een ‘eigen fotografisch handschrift’. Technische kennis wordt bekend verondersteld.

De vijf bijeenkomsten worden met een tussenpoos van 6 weken gehouden. Op een 6e avond presenteren de deelnemers hun series aan elkaar, het Afdelingsbestuur en een klein publiek. Tot slot wordt door Peter een fotoboek gemaakt met de uitgewerkte series van alle cursisten.

De bijeenkomsten worden gehouden in Houten, in Basisschool Wereldwijs, op woensdagavonden, beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur, in de periode van eind oktober 2021 tot eind april 2022.

Voor de data van de bijeenkomsten en waar ze worden gehouden: zie de informatie over dit mentoraat in de bijlage

Kosten 125,- euro. Let op: Hier zijn de 6e avond en het boekje bij inbegrepen!


Eén cursus, te starten najaar 2021 

Cursussen zijn geen mentoraten. Ze gaan over technische fotografische vaardigheden, maar kunnen ook gaan over vaardigheden in het spreken en beoordelen van foto´s.

In tegenstelling tot eerdere berichten bieden we dit najaar vooralsnog één cursus aan, 


Cursus "Jureren binnen clubs" 

In de cursus Jureren binnen clubs gaat bondsmentor/docent Harry Sikkenk aan het werk met het oefenen van vaardigheden voor het jureren van clubwedstrijden en het maken van selecties voor clubtentoonstellingen. In de cursus wordt de theorie aangeboden aan de hand van praktische opdrachten waarbij de deelnemers met elkaar oefenen. Ook tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers huiswerkopdrachten. Aan het eind van de cursus krijgen de deelnemers een document met tips. 

De vier cursusavonden worden met een tussenpoos van ca 4 weken gehouden in Houten, Basisschool Wereldwijs, op  woensdagavonden, beginnen om 19.30u en duren tot 22.00u, starten eind september en worden half december 2021 afgerond. 

Voor de data van de bijeenkomsten en waar ze worden gehouden zie de informatie over dit mentoraat in de bijlage

Kosten € 80,- per deelnemer.


NB We hebben de cursus Flitstechnieken door Johan Huizing ook aangekondigd in de zomereditie van In de Kijker, maar voor die cursus zijn op dit moment nog niet alle afspraken rond en bevestigd door alle partijen. Zodra dit wel het geval is, en we zijn nog op tijd (het is vakantietijd), sturen we de uitnodiging alsnog uit. 


Voor aanmelding inclusief betaling, plaats van de cursus en de concrete cursusdata verwijs ik jullie graag naar de informatie over de betreffende cursus in de bijlage.


Namens het Bestuur van de Afdeling Utrecht-‘t Gooi van de Fotobond

Rien van Dam-Baggen, secretaris


Secretaris Afdeling Utrecht-'t Gooi vd Fotobond

Rien van Dam-Baggen

Breeschotenlaan 18

3951 VL Maarn

0343 442060